Ledenadministratie

Als vereniging willen we natuurlijk dat je lid blijft van dé sportvereniging van het Westland! Maar er zijn situaties waarin dat niet mogelijk is en dus bieden we je de mogelijkheid om je af te melden als lid.

Voordat je je helemaal afmeldt als lid, zou je jezelf kunnen afvragen of je overig lid wilt blijven. Voor een kleine bijdrage per jaar steun je jouw club, maar belangrijker nog, je blijft verbonden aan Valto en je kunt blijven deelnemen aan activiteiten zoals de einddag en het trainingsweekend. De wijziging naar overig lid kun je doorgeven via leden@ckv-valto.nl

Mocht je desondanks toch besluiten je lidmaatschap op te zeggen, dan houden we als datum van afmelden 1 mei aan. De TC is rond die tijd namelijk in voorbereiding voor het nieuwe seizoen en moet al in vroeg in mei aan de korfbalbond (KNKV) doorgeven hoeveel teams er het jaar er op aan de competitie meedoen. Indien je wilt afmelden, dan dus graag vóór 1 mei bij leden@ckv-valto.nl