Bijblijver 09, jaargang 48 19 oktober 2020

Van de voorzitter

Herfst bij Valto !

Helaas hebben we per direct de competities weer moeten stilleggen wegens de opkomst van de tweede golf Covid19.  Het valt voor de TC ook niet mee om een normaal seizoen te draaien. Wij hopen als bestuur dat jullie als Valto leden natuurlijk gezond blijven en je houden aan de regels die begin afgelopen week zijn opgesteld door de RIVM en het kabinet. Het valt voor niemand mee en ik hoor best veel bestuurders om mij heen twijfelen of ze wel door willen gaan. Niemand heeft hier namelijk om gevraagd en we dienen het reglement op te volgen. Ook wij snappen de hunkering naar sociaal contact en gewoon weer publiek langs de kant van het veld. Laten we nu eerst maar zorgen dat het virus verdwijnt , zodat we weer volle bak kunnen korfballen. Gelukkig kan de jeugd nog wel verder met trainen en onderling spelen. Wij snappen dat dit voor de A en senioren weer als een bom is ingeslagen. We proberen er maar het beste van te maken. Ondertussen zijn we nog steeds hard bezig om te proberen ervoor te zorgen dat in november het balletje van de politiek onze kant op gaat vallen. Jullie steun in deze die we van velen ontvangen , helpt hier natuurlijk zeker bij. Het worden spannende weken die gaan komen. Keep your fingers crossed. Dank aan de KC voor het scherp acteren mbt de voorraden. Want niet alleen het spelen stopt , maar natuurlijk ook de kantine en terras blijven leeg. Zo zien we dat er veel wordt opgepakt om het sporten toch mogelijk te blijven maken binnen Valto. Hier word ik heel blij van. Een ieder die wordt getroffen door Corona ontzettend veel sterkte , blijf allen gezond en een sportieve groet gewenst!

 

Marco Stolze

voorziter@ckv-valto.nl

06-30728817

Van de TC

Pas op de plaats

Het ging een lange tijd goed, ogenschijnlijk goed, totdat we afgelopen week weer geconfronteerd werden met de nieuwe maatregelen. Deze houden in dat we voorlopig geen competitiewedstrijden zullen spelen en daarnaast teruggaan naar de 1,5e meter trainingen voor volwassenen. Niet leuk, wel noodzakelijk.

Voor de vakantie hebben we de laatste trainingen van de senioren afgelast. De jeugd kon gelukkig de laatste training nog wel doen en zo zijn we een keer allemaal tegelijk vrij in de herfstvakantie. Als TC zijn we aan het nadenken hoe we nu verder gaan. Normaal gaan we na de herfstvakantie de zaal in, maar dat is nu niet zo vanzelfsprekend.

Zolang het weer goed is (geen storm of stortbuien) willen we buiten blijven trainen. Dat gaat eigenlijk zo door, zoals we geëindigd zijn. WC’s zijn open, kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Je komt omgekleed en je gaat direct na je training weer weg. Ouders zetten hun kinderen af bij het hek en halen ze daar ook weer op. Zij komen het terrein niet op. De jeugd tot en met de A mag trainen zoals ze gewend is, de senioren mogen in groepjes van vier trainen, op 1,5e meter van elkaar.

Voor bepaalde teams kunnen we een uitzondering maken, waarbij het wel beter is om binnen te trainen. Dit alles zal binnen de richtlijnen moeten gebeuren. Voor de jeugd zijn we aan het kijken of het mogelijk is om onderlinge partijen, bijvoorbeeld in mix-vorm te zetten. Bijvoorbeeld op de zaterdag(en) dat de oefenwedstrijden uitvallen door de huidige maatregelen.

Bovenstaande houden we aan tot het volgende persmoment, waarop we te horen krijgen hoe de tijd daarna er uit gaat zien. Op dat moment beslissen wij ook weer hoe we verder gaan met trainingen en onderlingen wedstrijden bij Valto. We zullen dit keer op keer moeten evalueren en mogelijk bijstellen en hopen met elkaar dat de cijfers het toelaten om op korte termijn weer volledig te kunnen sporten.

En nog even dit: ben je positief getest, dan zouden we dat graag willen weten, zodat bepaald kan worden of er binnen Valto actie vereist is en wie we moeten informeren (indien gewenst anoniem). Neem daarvoor contact op met ondergetekende (Jan Jaap Elenbaas, vztc@ckv-valto.nl, 06-29585387).

Week van de scheidsrechter

Mooi om te zien dat heel veel teams weer hun best hebben gedaan om in de week van de scheidsrechter een presentje te geven. Hoewel we nu even niet mogen, is het ook in de toekomst weer zo dat we scheidsrechters nodig hebben voor de wedstrijden!

Trainersbegeleiding

Afgelopen week is Lion weer langs geweest om onze trainers te begeleiden. Tot nu toe heeft hij al veel trainers kunnen voorzien van tips en tricks. Ik hoop dat jullie er veel van opsteken en dat het je helpt bij jouw ontwikkeling als trainer en de trainingen voor jouw team.

Dinsdag 10 en donderdag 19 november staan vooralsnog in de agenda voor hem om weer langs te komen.

Denken jullie er aan om de zelfscan in te vullen en op te sturen naar trainersbegeleiding@ckv-valto.nl? Dat is echt van belang om een goed beeld te krijgen!

Nog even het waarom: We zijn voor dit seizoen een samenwerking aangegaan met Korfbalstars om onze trainers te begeleiden. André Kuipers en Lion van Klooster zullen zich inzetten om de trainers te voorzien van nieuwe inzichten en tips om hun trainingen nog beter maken! Met de zelfscan en beelden te gemaakt zijn/worden, kunnen jullie weer een stap maken. De gezamenlijke bijeenkomst gaan we nog plannen. Deze vinden we belangrijk, omdat kennisdeling tussen trainers ook erg belangrijk is, ook daar kun je van leren.

Trainingsoefeningen
Vanuit spelenderwijs zijn er heel veel oefeningen om trainingen mee in te vullen beschikbaar. Ook deze staan tegenwoordig in TeamTV. Nóg een reden om de uitnodiging te accepteren en eens te kijken wat het te bieden heeft! Heb je als trainer geen uitnodiging gehad, dan mag je die bij mij aanvragen!

Vacatures
Vind je het leuk om een actieve taak op je te nemen en zo onze spelers en met name onze jeugd verder te helpen, denk er dan eens over om een van onderstaande vacatures in te vullen. Meer informatie via ondergetekende.

Verder zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die op maandag de training van de C45 en de B34 en A3 willen begeleiden. Dit mag wekelijks, maar als we een grotere groep met trainers hebben, kan het ook in toerbeurt. Ook als je het leuk vindt om af en toe een clinic aan deze groep te geven, ben je van harte welkom.

Het is niet zo dat je overal enorm veel korfbalervaring voor moet hebben. Enthousiaste ouders zijn ook van harte welkom om zich te melden. Met begeleiding en aanwijzingen vanuit de TC of ervaren coaches/trainers, komen ook zij een heel eind!

Opleidingen en cursussen
Vanuit de bond zijn de KT2 en KT3 trajecten geannuleerd in verband met corona. De scheidsrechtercursussen kunnen wel doorgaan, omdat die 1-op-1 zijn.

Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar tc@ckv-valto.nl of naar mij op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387.

Namens de TC,
Jan Jaap Elenbaas

Van het AC

Activiteiten kalender

Evenementenkalender

Woensdag 30 november 2022
Sinterklaas

Donderdag 29 december 2022
Valto-a-gogo 2022

Vrijdag 30 december 2022
Oliebollentoernooi A en Senioren (16+)

Woensdag 4 januari 2023
KorfbalFit Winterdagen

Vrijdag 17 februari 2023
Activiteit C en B-jeugd

Vrijdag 10 maart 2023
Bowlen met de hele vereniging

Vrijdag 14 april 2023
Trainingsweekend 2023

Zaterdag 24 juni 2023
Valto einddag 2023

Vrijdag 30 juni 2023
Melior Jeugdweekend

Overige berichten

Algemene Leden vergadering maandag 26 oktober 2020 20:00 uur

Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 26 oktober om 20:00 uur, via Teams. Ook ouders van leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.

Door de coronamaatregelen zullen we de ALV dit jaar op een alternatieve manier moeten doen. We hebben er voor gekozen om dit van Teams te doen. Hiermee kan ieder lid dit dat wil inbellen en meekijken en luisteren. Je kunt daartoe het Valto account gebruiken dat je hebt of dat je kunt krijgen, als je dat nog niet hebt. We kunnen dat vooraf aanmaken. Opgeven voor de ALV is daarom dan ook een must, dat kun je hier doen: https://ckv-valto.nl/alv/. We organiseren ook een testmoment, zodat mocht je hier nog niet eerder mee gewerkt hebben, we je kunnen helpen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2019
 3. Terugblik seizoen 2019-2020
 4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
 5. Vaststellen jaarrekening 2019-2020
 6. Vaststellen begroting 2020-2021
 7. Plannen en mededelingen bestuur
 8. Jubilarissen*
 9. Bestuurswisselingen
  1. Aftredend en herkiesbaar als secretaris: Fiona Rijsdijk
 10. Rondvraag
  Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een
  algemene vergadering dienen tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij
  de secretaris te worden ingediend. De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 19 oktober bij de
  penningmeester worden opgevraagd (penningmeester@ckv-valto.nl).

Deelnemers aan de ALV moeten lid zijn of een ouder zijn van een lid en dienen zich aan te melden via https://ckv-valto.nl/alv/.

Namens het bestuur,
Fiona Rijsdijk
secretaris@ckv-valto.nl

*De uitreiking van het ere-kleinood wordt doorgeschoven naar een ander moment, daar dit veel leuker is om fysiek te doen.

Corona-update #15

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die dinsdag 13 oktober zijn aangekondigd, vervallen alle wedstrijden de komende tijd. Er wordt geen competitie gespeeld en we weten niet hoe lang dat gaat duren. Daarnaast mag de jeugd doorgaan met trainen, zoals zij gewend is en mogen senioren sporten in groepen van maximaal vier personen met anderhalve meter afstand.

Na overleg in de TC hebben we besloten om vanaf heden de trainingen van de senioren te annuleren tot en met de herfstvakantie (week 44, 19 t/m 23 oktober). Na de herfstvakantie kunnen de trainingen dan waarschijnlijk weer hervat worden, in aangepaste vorm. Voor de jeugd gaan we op zoek naar mogelijkheden om ook onderlinge wedstrijden te spelen. We trainen zoveel mogelijk buiten in verband met besmettingsrisico.

De korfbalbond overlegt vandaag over de nieuwe maatregelen. Daaruit zouden nog extra adviezen of richtlijnen kunnen komen die we zullen delen en zullen meenemen in de mogelijkheden van trainen na de herfstvakantie.

Nog even op een rij, de maatregelen vanuit de overheid:

En vanuit Valto:

We hopen snel een compleet beeld te hebben en dat met jullie te delen. Voorop blijft staan dat we thuis, op het werk en op de club ons aan de algemene voorzorgsmaatregelen houden. Alleen op die manier kunnen de besmettingscijfers weer naar beneden en kunnen we hopelijk snel het sporten hervatten, zoals we dat graag zouden willen.

Wellicht ten overvloede,  maar er worden geen vergaderingen meer in de kantine gehouden. Vergaderen met je commissie doe je via Teams. Binnen Valto hebben we daar accounts voor. Heb je nog geen Teams account, vraag deze dan bij ons aan (corona@ckv-valto.nl).

Het bestuur, TC en Team corona

Update Valto activiteiten 2020/2021