Bijblijver 10, jaargang 48 26 oktober 2020

Van de voorzitter

Politiek spel

Politiek, je moet het spel maar begrijpen hoe er gespeeld wordt. Wie gaat mee met wie en welke partij zorgt nu dat wij als sportverenigingen krijgen waar we op hopen. Dat we plannen kunnen gaan maken voor de toekomst. Het worden ongelofelijk spannende weken. Op naar 5 november zullen we maar zeggen. Wat we nu aan het doen zijn, is de diverse politieke partijen aan het uitnodigen en zorgen dat de neuzen onze kant op komen te  staan. Dat kost kracht en moeite , maar uiteindelijk hopen we op het juiste resultaat. Deze week hebben we samen met ’t Loo en Westland Verstandig gepraat over de diverse scenarios die mogelijk kunnen ontstaan. Werken aan de toekomst dus. Wordt wederom vervolgd.

Marco Stolze

voorziter@ckv-valto.nl
06-30728817

Programma

Zaterdag 31 oktober 2020

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter Locatie
14:00 oefenValto B3 - Valto C2 De Zwet
13:00 oefenValto B4 - Valto C3 De Zwet
14:00 oefenValto C1 - Valto B2 De Zwet
12:00 oefenValto D1/2 mix - Valto D1/2 mix De Zwet
11:00 oefenValto D3 - Valto D5 De Zwet
10:00 oefenValto D4 - Valto D6 De Zwet
11:00 oefenValto E1 - Valto E2 De Zwet
11:20 oefenValto E2 - Valto E3 De Zwet
11:40 oefenValto E3 - Valto E1 De Zwet
12:00 oefenValto E4 - Valto E5 De Zwet
12:20 oefenValto E5 - Valto E6 De Zwet
12:40 oefenValto E6 - Valto E4 De Zwet
10:00 oefenValto F1 - Valto F2 De Zwet
10:20 oefenValto F2 - Valto F3 De Zwet
10:40 oefenValto F3 - Valto F1 De Zwet

Van de TC

Trainingen weer van start

Een weekje rust, hoewel. Even geen trainingen, maar wel oplopende besmettingscijfers. Geen goed nieuws voor Nederland, geen goed nieuws voor Valto. Hoe graag we vooral met korfbal bezig willen zijn, we ontkomen er in deze tijd niet aan om ook naar de richtlijnen te kijken. Wat mag wel, wat mag niet en wat is verstandig.

Om een beeld te geven: we houden als TC de persconferenties in de gaten, daar worden de grote lijnen geschetst. Vervolgens komt enerzijds de gemeente vanuit de veiligheidsregio met concrete richtlijnen en anderzijds de korfbalbond met een doorvertaling naar onze sport. Die informatie verwerken wij tot nieuwe trainingsschema’s en ondertussen zijn we ook bezig met de competitie, niet wetende wanneer die kan starten en waarbij het niet zeker is hoelang die situatie blijft, zoals hij op dat moment is.

Ik val met het onderstaande deels in herhaling, maar door de vakantie kan het zijn dat je het hebt gemist. Daarnaast heb ik het aangevuld met nieuwe informatie, dus lees het vooral nog even goed door.

Trainingen
Zolang het weer goed is (geen storm of stortbuien) willen we buiten blijven trainen. Dat gaat eigenlijk zo door, zoals we geëindigd zijn. WC’s zijn open, kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Je komt omgekleed en je gaat direct na je training weer weg. Ouders zetten hun kinderen af bij het hek en halen ze daar ook weer op. Zij komen het terrein niet op. De jeugd tot en met de A mag trainen zoals ze gewend is, de senioren mogen in groepjes van vier trainen, op 1,5e meter van elkaar.

Voor bepaalde teams kunnen we een uitzondering maken, waarbij het wel beter is om binnen te trainen. Dit alles zal binnen de richtlijnen moeten gebeuren. Voor de jeugd zijn we aan het kijken of het mogelijk is om onderlinge partijen, bijvoorbeeld in mix-vorm te zetten. Bijvoorbeeld op de zaterdag(en) dat de oefenwedstrijden uitvallen door de huidige maatregelen. De eerste onderlinge wedstrijden staan er al in. Houd de website en de team-app in de gaten!

Bovenstaande houden we aan tot het volgende persmoment, waarop we te horen krijgen hoe de tijd daarna er uit gaat zien. Op dat moment beslissen wij ook weer hoe we verder gaan met trainingen en onderlinge wedstrijden bij Valto. We zullen dit keer op keer moeten evalueren en mogelijk bijstellen en hopen met elkaar dat de cijfers het toelaten om op korte termijn weer volledig te kunnen sporten.

En nog even dit: ben je positief getest, dan zouden we dat graag willen weten, zodat bepaald kan worden of er binnen Valto actie vereist is en wie we moeten informeren (indien gewenst anoniem). Neem daarvoor contact op met ondergetekende (Jan Jaap Elenbaas, vztc@ckv-valto.nl, 06-29585387).

Verder wachten we dinsdag af, om te horen wat de eventuele nieuwe richtlijnen gaan worden. Op basis daarvan horen jullie zo snel mogelijk wat dat inhoudt voor Valto.

Terugblik op de eerste helft veld
De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten, daar zullen de niet gespeelde wedstrijden niet meer opnieuw ingepland worden. Voor het wedstrijdkorfbal worden de niet gespeelde wedstrijden in de doorlopende competities in het voorjaar ingehaald.

Voordat het seizoen ten einde kwam, zijn er nog wel een aantal kampioenen te vermelden. Gelukkig hebben zij hun overwinning nog kunnen vieren, voordat alles werd stopgezet. Alsnog van harte gefeliciteerd Valto D1, D5, B2, A3, E2, E3 en op de valreep (de maandag voor de persconferentie) Valto 9!

Vooruitblik op de zaal
Hoewel we nog zeker zijn wanneer hij echt gaat starten, de zaalperiode komt er aan. En hopelijk mét een competitie! In een aantal teams is er tijdens de eerste helft van de veldperiode echter een tekort aan spelers ontstaan en dus moesten er wekelijks veel invallers geregeld worden. Ook hebben we in deze tijden van corona meer dan normaal afmeldingen, omdat mensen met lichte klachten nu thuis moeten blijven die in andere tijden gewoon hadden kunnen korfballen, waardoor de bezetting nóg kleiner wordt. Daardoor zullen er vier B-teams en vier C-teams zijn. Dit betekent dat er een C-team minder zal zijn en dat de rest van de spelers verdeeld worden over de andere teams. Niet leuk om te doen, wel noodzakelijk om het voor iedereen leuk te houden.

Daarnaast is er ook een nieuw F-team in de maak. Door nieuwe aanmeldingen komt er een F3. Hoe de indeling van de F-teams er hierdoor uit gaat zien, wordt nog bekeken. We proberen dat voor zaterdag te doen, dan zijn er namelijk een aantal driekampen, waaronder die voor de F.

Trainersbegeleiding
In november gaan we weer door met de trainersbegeleiding. Heb je de zelfscan nog niet ingevuld, doe dat dan alsnog! Heb je behoefte aan oefeningen voor jouw trainingen, kijk dan op TeamTV. Nóg een reden om de uitnodiging te accepteren en eens te kijken wat het te bieden heeft! Heb je als trainer geen uitnodiging gehad, dan mag je die bij mij aanvragen!

Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar tc@ckv-valto.nl of naar mij op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387.

Namens de TC,
Jan Jaap Elenbaas

Van het AC

Update Valto activiteiten 2020/2021

Evenementenkalender

Zaterdag 21 juni 2025
Valto einddag 2025

Overige berichten

Uitslag Grote Valto Loterij 2020

Na enkele weken in spanning afwachten op de uitslagen van De Grote Valto Loterij, heeft dan eindelijk de trekking van de winnende loten afgelopen donderdag plaatsgevonden onder de bezielende leiding van Notaris Van Stenis Notarishuis in Maasland.

<tromgeroffel … nog meer tromgeroffel …>

En de winnende loten zijn …

Kijk ook het filmpje Uitslag Grote Valto Loterij  waarin de uitslag gepresenteerd wordt door de sponsoren. Zonder deze trouwe sponsoren zou deze loterij niet mogelijk zijn. Grote dank daarom aan Tensen Tweewielers BellService – ElectroworldEetcafe de WitteSlagerij ZwaardKorfbalshop en niet te vergeten Twan Korteland die de rondvlucht boven het Westland zal verzorgen.

Ondanks dat De Grote Valto Loterij eerder dit jaar had moeten plaatsvinden, maar door de Corona maatregelen werd uitgesteld, is het resultaat zonder meer fantastisch te noemen. Alle leden van de vereniging hebben wederom laten zien dat ze een Oranje-Zwart hart hebben. Uiteraard doen bepaalde teams het beter dan andere en deze willen we toch even extra in het zonnetje zetten.

Dit zijn … <tromgeroffel…>  het team E4, het team E6 en het Team V5!!! Deze teams hebben een welverdiend teamuitje verdient!

Van harte gefeliciteerd!!

Namens de Sponsor commissie, Hartelijk Dank!!!

Algemene Leden vergadering maandag 26 oktober 2020 20:00 uur

Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 26 oktober om 20:00 uur, via Teams. Ook ouders van leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.

Door de coronamaatregelen zullen we de ALV dit jaar op een alternatieve manier moeten doen. We hebben er voor gekozen om dit van Teams te doen. Hiermee kan ieder lid dit dat wil inbellen en meekijken en luisteren. Je kunt daartoe het Valto account gebruiken dat je hebt of dat je kunt krijgen, als je dat nog niet hebt. We kunnen dat vooraf aanmaken. Opgeven voor de ALV is daarom dan ook een must, dat kun je hier doen: https://ckv-valto.nl/alv/. We organiseren ook een testmoment, zodat mocht je hier nog niet eerder mee gewerkt hebben, we je kunnen helpen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2019
 3. Terugblik seizoen 2019-2020
 4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
 5. Vaststellen jaarrekening 2019-2020
 6. Vaststellen begroting 2020-2021
 7. Plannen en mededelingen bestuur
 8. Jubilarissen*
 9. Bestuurswisselingen
  1. Aftredend en herkiesbaar als secretaris: Fiona Rijsdijk
 10. Rondvraag
  Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een
  algemene vergadering dienen tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij
  de secretaris te worden ingediend. De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 19 oktober bij de
  penningmeester worden opgevraagd (penningmeester@ckv-valto.nl).

Deelnemers aan de ALV moeten lid zijn of een ouder zijn van een lid en dienen zich aan te melden via https://ckv-valto.nl/alv/.

Namens het bestuur,
Fiona Rijsdijk
secretaris@ckv-valto.nl

*De uitreiking van het ere-kleinood wordt doorgeschoven naar een ander moment, daar dit veel leuker is om fysiek te doen.

Corona-update #16

Normaal gesproken zouden we na de herfstvakantie de zaal in gaan. Helaas zal 2020 niet als ‘normaal’ jaar de boeken in gaan en dat geldt ook voor de start van het zaalseizoen. Vanwege de huidige Corona-cijfers en daarbij behorende maatregelen, is er besloten om voorlopig op het veld te blijven trainen met vrijwel alle teams. Tot nader order train je komende week dus buiten op dagen/tijden zoals je gewend was tot nu toe.

We bekijken per dag en week wat er kan, afhankelijk van het weer, de nieuwe cijfers en de maatregelen die we opgelegd krijgen met elkaar. Tot die tijd: tot ziens op het veld!

De trainingstijden voor het veld blijven ongewijzigd.

Schoonmaakrooster

Schoonmaken Villa

Het schoonmaken van de Villa gaan we ook dit seizoen weer met elkaar doen. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, Meidoornhof 21. Daarvoor is een code nodig, deze krijg je van Jan Jaap. Daarmee kan het sleutelkastje worden opengemaakt. Niet ontvangen? Stuur dan een appje naar 06-29585387.

Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

Alvast bedankt voor jullie inzet!