Net als bij de jeugd, hebben we dit jaar eigenlijk geen competitie kunnen spelen, behalve de eerste weken in september en oktober. Daarna hebben we vooral getraind (als dat mocht, in twee- en viertallen), onderlinge duels en mixwedstrijden gespeeld (toen dat weer mocht voor 27- spelers). De komende weken mogen we gelukkig weer alles! Dat wil zeggen, qua trainingen. Geen onderscheid meer tussen 27- en 27+. Dus weer even voluit! Dat wil zeggen, voor een aantal wordt dat rustig opbouwen. Nog geen wedstrijden, maar wel onderlinge duels.

Toelichting bij de indeling
We zijn blij dat er veel leden hebben aangegeven te willen blijven spelen. Daarnaast zijn er ook afmeldingen. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Dat heeft verschillende redenen, zoals het coronajaar waarin iets anders werd gevonden, een langdurige blessure waardoor een nieuw seizoen wat onzeker wordt, de overgang van de junioren naar de senioren of het stoppen van één, betekende het stoppen van de ander. Over de gehele linie zien we nu een disbalans tussen dames en heren ontstaan, waarbij we iedereen die wil blijven spelen, zoveel mogelijk geprobeerd hebben een plek te geven.

Van sommige spelers die bij een selectie staan, is het nog niet helemaal duidelijk of ze daarbij blijven. Iemand kan bijvoorbeeld terugkomen van een blessure. We zullen op een later moment bekijken of dit nog steeds reëel is of niet.

De groep van Valto 3 en 4 van dit seizoen wordt te groot voor twee teams. Daarom hebben we besloten om daar drie teams van te maken. Dus een extra wedstrijdsportteam dat op de plek komt van het huidige Valto 5. Hierdoor is de verdeling qua aantal spelers per team beter dan de overvolle teams die we anders zouden hebben gehad. De trainer/coach van Valto 3 blijft Kasper, voor Valto 4 en 5 zijn we nog op zoek. Voor Valto 3 is er een selectieprocedure, voor Valto 4 en 5 hebben we een indeling gemaakt. We houden hier nog wat opties open met betrekking tot de aantallen spelers in deze teams.

Bij de teams in de breedtesport is het een puzzel in een puzzel geweest. Veel afmeldingen bij de dames en heren die graag door willen met spelen. Dat resulteert in een herverdeling van de heren over deels Valto 5 (WS) en Valto 8 (BS). Bij de dames is het krap en we hopen daar nog op extra aanwas. Daarnaast hebben we een aantal reserve-lid-dames die kunnen invallen.

Update 17/08: er zijn wat verschuivingen geweest net voor en tijdens de vakantieperiode, deze zijn inmiddels ook verwerkt in onderstaande indeling.

Namen de TC,

Mark van Geest (wedstrijdsport)
mark.van.geest@ckv-valto.nl
06 – 52 45 59 81

Frank Poot (breedtesport)
frank.poot@ckv-valto.nl
06 – 51 64 85 77

De teamindelingen