Schoonmaakrooster

Het schoonmaken van de Villa gaan we ook dit seizoen weer met elkaar doen. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.

De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, Meidoornhof 21.

Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

12/11 E2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest