Arbitrage

Valto heeft een arbitragecommissie en een arbitragebeleidsplan dat speciaal voor Valto geschreven is. Valto heeft zaterdag 23 april 2016 als eerste vereniging van Nederland het certificaat ‘Arbitrageproof’ ontvangen vanuit het KNKV.

Dit houdt in dat scheidsrechters worden opgeleid en zij geven hun enthousiasme en kennis door aan toekomstige scheidsrechters, maar ook aan de vereniging. Wij doen aan fair play, zodat het korfbal zichtbaar sportief en veiliger wordt en koppelen hieraan het ‘KorfbalMasterz’. Korfbalmasterz is door het KNKV in samen werking met het NOC*NSF geïntroduceerd en geeft eenieder de mogelijkheid de spelregels van het korfbal te beheersen en dit door middel van een certificaat aan te tonen, zie ook de site van Valto.

In de gedachte van ‘Gastheerschap is Meesterschap’ heeft Valto tien gouden regels voor de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters omarmd en zorgen onze gastdame en gastheren dat deze wekelijks worden nageleefd. Daarnaast hanteren we een gedragscode ‘Omgang met arbitrage’.

“GASTHEERSCHAP IS MEESTERSCHAP”

 1. Er is een bestuurslid belast met scheidsrechterszaken (TC) à voorzitter scheidsrechterscommissie.
 2. U ontvangt elke scheidsrechter zoals u uw gasten thuis ontvangt.
 3. U koopt uw gastheerschap niet af met consumptiebonnen, dat doet u thuis ook niet.
 4. U biedt hem of haar plus de partner en/of begeleider een kopje koffie aan en maakt een praatje met beiden.
 5. U wijst de scheidsrechter de kleedkamer, die van te voren is schoongemaakt en ontdaan van kratjes e.d.
 6. U informeert wat de scheidsrechter in de rust wil drinken en brengt hem dat persoonlijk.
 7. U biedt ook de partner en/of begeleider van de scheidsrechter wat te drinken aan in de pauze.
 8. U zorgt ervoor dat de scheidsrechter met partner en/of begeleider ook na afloop van de wedstrijd goed worden verzorgd.
 9. U grijpt in als iemand voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt naar de scheidsrechter.
 10. U brengt het KNKV op de hoogte van uw beleid met betrekking tot de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters.

GEDRAGSCODE OMGANG ARBITRAGE

 1. De scheidsrechter is onze gast die het voor ons en voor de tegenpartij mogelijk maakt om de wedstrijd te spelen.
 2. Wanneer de scheidsrechter zich meldt wordt hem/haar door het barpersoneel een drankje aangeboden en wordt hem/haar de kleedkamer aangewezen.
 3. De aanvoerder, of de coach, of de teamleider informeert voor de wedstrijd wat de scheidsrechter in de rust wil drinken en zorgt ervoor dat hij/zij dit krijgt. Ook na de wedstrijd biedt de aanvoerder, of de coach, of de teamleider de scheidsrechter een drankje aan.
 4. Spelers, coaches en supporters van VALTO worden geacht zich fatsoenlijk en respectvol te gedragen jegens de arbitrage.
 5. Ieder lid van VALTO is bevoegd en verplicht om leden van VALTO aan te spreken op onbehoorlijk en niet normaal gedrag jegens de arbitrage.
 6. Alle spelers, coaches en teambegeleiders geven de scheidsrechter (en de assistent scheidsrechter) na de wedstrijd een hand en bedanken hem/haar voor het fluiten van de wedstrijd.