Bericht van het bestuur

Geen programma, geen opstellingen, geen uitslagen. Geen activiteiten, geen trainingen. Geen Bijblijver. Toch wel. Het is stil, heel erg stil in korfballand, in Nederland. De wereld komt abrupt tot stilstand en zoals het er nu naar uitziet, is dat niet zomaar voorbij. Het leek ons goed om vanuit het bestuur nog een bericht uit te sturen. Toen de omvang van de coronacrisis grote vormen begon aan te nemen hebben we ons een aantal keren laten horen met meer officiële maatregelen, maar het leek ons goed om tussentijds nog eens een update te geven. Zeker nadat maandag de periode van de-activiteit werd verlengd tot 1 juni. Bekijk ook onze updatepagina over de laatste stand van zaken: https://ckv-valto.nl/nieuws/update-coronavirus/.

Van de voorzitter

Lieve korfbalvrienden,

Het huidige coronavirus zorgt er momenteel voor dat er vele bedrijven uit onze regio financieel in een crisis beland zijn. Het is al heel veel gezegd door velen, maar respect voor diegene die op zijn/haar manier proberen de situatie binnen Nederland in de hand te houden. Natuurlijk diep respect voor de gehele zorg die mega veel overuren draaien om dit afschuwelijke virus in te dammen en te bestrijden. Maar ook in de diverse branches waar de coronacrisis nu al zo hard heeft toegeslagen, dat alles waar je ooit als ondernemer voor begonnen bent, je zo ziet wegvallen en de grip verliest. Laten ook wij als leden, familie en vrienden er voor elkaar zijn, zeker nu dit zo hard nodig is. Doe wat voor elkaar, bijvoorbeeld de boodschappen, of een kaartje schrijven of bel elkaar misschien wat vaker. Wij hebben elkaars hulp, aandacht en liefde nu meer dan ooit tevoren nodig. Bedrijven en/of zelfstandigen die in zwaar weer dreigen te komen of inmiddels al in zitten, ik wens jullie veel sterkte en wijsheid toe.

Waar ik wel heel blij van wordt, zijn de initiatieven binnen de vereniging om te proberen iedereen fit te houden, zoals Laurens in deze tijd KorfbalFit is gestart! Ik zelf loop nu wat meer hard, om fit en gefocust te blijven, maar doe jij liever korfbal gerelateerde oefeningen? Kijk dan vooral op Instagram en Facebook. Nu korfbal een bijzaak is geworden en gezondheid het allerbelangrijkste is, willen wij vanuit het bestuur delen welke maatregelen wij nemen om met de situatie om te gaan.

Ik wil eindigen met de vraag aan jullie allen, let op elkaar, geef aandacht en liefde aan elkaar en blijf gezond!

Een sportieve groet,
Marco Stolze

 

Van de TC

Normaal is dit de plek van het doornemen van het weekend, een stukje vooruitkijken. Kansen inschatten en mededelingen doen over lopende zaken op technisch gebied. Hoe anders is het nu. De TC zou het kloppende hart moeten zijn, maar het aantal slagen per minuut is drastisch verlaagd. We hebben allemaal even iets anders aan het hoofd. De één razend druk, de ander angstvallig rustig. De één ontdekt een docent in zichzelf, de ander een sportinstructeur. We zullen ons moeten aanpassen en zoals ik in mijn stukjes van weleer geregeld schreef: niet de sterkste zal overleven, noch de intelligentste, maar degene die zich het beste kan aanpassen.

Als TC zijn we nog niet helemaal stilgevallen. We kijken vooral naar volgend seizoen, want zoals je wellicht hebt gelezen, is niet alleen de zaalcompetitie, maar nu ook de veldcompetitie afgelast. Voor de breedtesport betekent dat, dat de competitie als niet gespeeld wordt beschouwd. Voor de wedstrijdsport (bij ons C1, B2, B1, A2, A1 en V1-V5) wordt nog een beslissing genomen over wat te doen met de eindstand en de daarbij behorende promoties en degradaties. Een belangrijke datum daarbij is 6 april. Dan wil de bond bekend maken hoe ze dit gaan afhandelen. We zullen jullie tegen die tijd daarover berichten. Tot die tijd is het afwachten.

Het betekent voor ons als TC, trainers, coaches en spelers dat er voorlopig geen wedstrijden worden gespeeld. En ook naar aanleiding van de richtlijnen geen trainingen worden gegeven. Dit duurt in ieder geval tot 1 juni. Dat is dus de tweede belangrijke datum. En dat kan best lastig zijn. Zoals Marco al schreef zijn er diverse initiatieven gestart om je fit te houden en die bevelen we je dan ook van harte aan. Blijf bewegen, blijf gezond en dat betekent ook dat je alleen moet sporten en voldoende afstand houdt.

Dan kijkend naar het nieuwe seizoen. We zijn al grofweg aan het kijken wie waar kan spelen. Maar om een goede indeling te maken willen we graag wat meer informatie van jullie krijgen. Daarom sturen we voor de senioren en junioren weer een enquête uit. Vul deze op tijd in, zodat we alle wensen mee kunnen nemen in de overwegingen. En voor alle leden geldt, als je volgend jaar niet meer wilt spelen, laat dat dan voor 1 mei weten. Dat is de derde belangrijke en tevens uiterlijke datum van afmelding.

Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om training te geven of te coachen. Dit kun je in de enquête aangeven of als je het nu al weet, ons een mailtje sturen via tc@ckv-valto.nl. Mocht je je verder willen ontwikkelen als trainer, dan willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor iedereen die een KT2 cursus heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! En wil je je echt onsterfelijk maken, dan is er altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. Het fluiten van wedstrijden in de buurt en soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om aan onze verplichtingen richting de bond te voldoen.

Dat was mijn update voor deze week. Vooral kijkend naar de komende weken, waarin hopelijk wat meer duidelijk gaat worden over hoe en wat. Nog even een keer de data op een rij:

 • 6 april – Uitsluitsel vanuit het KNKV over hoe de zaal- en veldcompetities worden afgehandeld.
 • 1 mei – Stoppen als spelend lid? Laat dat voor deze datum weten (via bestuur@ckv-valto.nl).
 • 1 juni – Meer duidelijkheid over sporten in Nederland, tot die tijd geen trainingen en wedstrijden.

De volgende bestuursleden hebben een update hieronder. Veel succes. Blijf fit. Blijf gezond.

Namens de TC,
Jan Jaap Elenbaas

 

Over evenementen

Het bruist binnen Valto. En dat doet het nog steeds wel, maar gedwongen op een iets lager pitje. Door alle maatregelen zijn er veel activiteiten binnen de vereniging die we moeten annuleren of waar nog geen duidelijkheid over is.

Ook op financieel gebied zal Valto flink last hebben van het Corona virus. Dat nadeel zien we zowel aan de inkomstenkant door gemiste kantine opbrengsten en gemiste sponsor opbrengsten bij de activiteiten die we in het voorjaar gepland hebben, als ook aan de uitgaven kant, door verplichtingen die we zijn aangegaan en niet kosteloos kunnen annuleren.

Hieronder daarom een overzicht van de evenementen en onze besluiten daaromtrent.

Activiteit  Status   Afspraken 
Witte Diner – Spek & Beamers Geannuleerd, wellicht later Witte Diner wordt mogelijk dit jaar nog gehouden en niet op 31 maart. Inschrijfgeld is geretourneerd.
Trainingsweekend Geannuleerd We schuiven dit door naar volgend jaar in plaats van 3/4/5/6 april dit jaar. Inschrijfgeld wordt geretourneerd en gemaakte huurkosten zijn nog onderwerp van gesprek.
Eindtoernooi B-jeugd 1e klasse Geannuleerd De zaalcompetitie is afgelast, inclusief dit eindtoernooi dat op 11 april gehouden zou worden bij ons in de Vreeloo hal. Beperkte financiële schade.
AdFysio Giga Kangoeroedag Geannuleerd, wellicht later De Koningsspelen, waar de Giga Kangoeroedag onderdeel van is, zijn geannuleerd op 17 april. Onduidelijk is of dit op een andere manier (later) kan worden ingevuld.
Melior Jeugdweekend Geannuleerd Gezien de maatregelen gecommuniceerd op 23 maart rest ons niets anders dan het Jeugdweekend van 1/2/3 mei te annuleren. Inschrijfgeld wordt geretourneerd en gemaakte huurkosten zijn nog onderwerp van gesprek.
WK 2-tegen-2 Geannuleerd Gezien de maatregelen gecommuniceerd op 23 maart rest ons niets anders dan het WK 2-tegen-2 te annuleren. Geen financiële schade.
Priva Schoolkorfbal Geannuleerd, wellicht later

 

Gezien de maatregelen gecommuniceerd op 23 maart rest ons niets anders dan het Schoolkorfbal te annuleren. Onduidelijk is of dit op een andere manier (later) kan worden ingevuld.
Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal Onduidelijk Het KNKV heeft besloten alle competitierondes in het veld te laten vervallen. Dat zou ook betekenen dat er geen NK veldkorfbal zou kunnen komen. We hebben echter officieel nog niets gehoord. Op 6 april hopen we hier meer over te weten.
Competitierondes Geannuleerd Het KNKV heeft gecommuniceerd dat er geen resterende zaal- en veldcompetitie zal zijn. Aanzienlijke financiële schade door missen kantineomzet + sponsorinkomsten.
Mei-feesten Oranje Commissie Geannuleerd Aanzienlijk door missen bijdrage OC aan Valto.
Einddag Valto Onduidelijk We wachten dit vooralsnog af.

 

Besluiten vanuit het bestuur en gecommuniceerd

 • Gezien de communicatie vanuit de Rijksoverheid op 23 maart rest ons als bestuur geen andere keus dan alle evenementen tot en met 1 juni te annuleren of te verplaatsen. Dit betekent dat er geen (oefen)wedstrijden zullen zijn, geen trainingen en dat de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Melior Jeugdweekend en Priva Schoolkorfbaltoernooi komen te vervallen op de dagen waarop ze gepland stonden.
 • Alle Valtoevenementen tot minimaal 1 juni zijn geannuleerd, we ondersteunen geen trainingen zowel op het veld als in de zaal. We raden onze leden actief af om elkaar op te zoeken om buiten Valto om samen te trainen. Mocht dit veranderen door landelijk beleid, dan laten we dat weten.
 • Het KNKV heeft besloten dat al het breedtekorfbal als niet gespeeld wordt beschouwd. Op zijn laatst wordt er op 6 april gecommuniceerd hoe het KNKV met overige competities om wil gaan.
 • Evenementen in de overige maanden van dit jaar zijn ook onzeker. Per evenement bekijken we, eventueel met onze partners, of we nu al actie willen ondernemen.
 • De definitieve cijfers worden uiteraard pas in juli bekend, maar we willen wel benadrukken dat Valtovoldoende financiële reserves heeft om deze klap op te vangen.

Namens het bestuur,
Bart Versteegen
Pascal van Dijk

Alle activiteiten CKV Valto stilgelegd tot 1 april

ALLE ACTIVITEITEN (KORFBAL EN SOCIAAL) WORDEN STILGELEGD TOT 1 APRIL

In navolging van advies vanuit het RIVM, het NOC-NSF en het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond heeft het bestuur van CKV Valto besloten per direct te stoppen met alle korfbal- en sociale activiteiten vanuit CKV Valto tot minimaal 1 april.

Het bestuur heeft deze lastige keuze moeten maken door het stilleggen van de korfbalcompetitie vanuit de bond en het advies vanuit het RIVM om alle sociale contacten drastisch te verminderen in strijd tegen de verspreiding vanuit het Corona virus.

Dit betekent dat per direct alle wedstrijden, trainingen, oefenwedstrijden en georganiseerde evenementen vanuit CKV Valto vervallen tot 1 april. De potgrondactie vanuit Valto zal doorgaan zoals gepland met afwijkingen in de bezorging van de bestelde producten, de bestellers zullen hiervan bericht krijgen. Nadere informatie over het eventuele vervolg van de competitie en herplanning van evenementen zal volgen via social media, www.ckv-valto.nl of via mailing.

We willen benadrukken dat er tot op heden nog geen gevallen van besmetting met het Corona virus bekend zijn onder leden van Valto of personen in de kring daaromheen. Mocht het bevestigd worden dat jij als Valto lid besmet bent met het Corona virus of dat er iemand in jouw familiaire of vriendenkring besmet raakt dan willen we vragen dit, in alle vertrouwen, te delen met het bestuur.

Voor vragen is het bestuur bereikbaar op bestuur@ckv-valto.nl of voorzitter Marco stolze op voorzitter@ckv-valto.nl en +31 6 30 72 88 17.

UPDATE: Coronavirus

Hieronder staat een overzicht van alle gebeurtenissen, adviezen en maatregelen die wij (Valto), de bond (KNKV) of de overheid/RIVM nemen.

Laten we zorgen dat Valto een veilige en gezonde omgeving is en blijft en elkaar hier bewust van maken. De verantwoordelijkheid ligt bij onze coaches en trainers om dit duidelijk te maken aan hun team, aan ouders om hun kinderen hierover te informeren maar ook aan elk Valto lid om elkaar aan te spreken mocht dit vergeten worden.

Zie voor meer informatie over het onderwerp de website van het RIVM, de website van het NOC-NSF of de website van het KNKV.

23 maart 2020 – Deuren sluiten tot 1 juni

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen: Oproep: sluit deuren tot 1 juni. Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

17 maart 2020 – Ook koningsspelen last evenement af op 17 april

De organisatie van de koningsspelen heeft gisteren bekend gemaakt dat ook zij de evenementen niet door laten gaan. Hiermee vervalt de Adfysio Giga Kangoeroedag op 17 april aanstaande en kijken we samen met de scholen of het evenement verplaatst kan worden. Hierover later meer informatie.

16 maart 2020 – KNKV last al het wedstrijdkorfbal af, breedtekorfbal wordt als niet gespeeld beschouwd

Het KNKV heeft vanavond gemeld dat  De Korfbal League finale en de Dames Topkorfbal finale beide zijn afgelast, het is onduidelijk wat er verder gebeurd met de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd en de Dames Topklasse. Alle wedstrijden in het wedstrijdkorfbal zijn geannuleerd en er wordt later meer bekend hoe de afwikkeling verloopt van de zaalcompetitie waaronder dus de rangschikking en promotie- en degradatieregeling. De breedtekorfbal competities worden als niet gespeeld beschouwd, dit heeft verder geen invloed op komende seizoenen.

Tot en met minimaal 16 april zijn alle competitierondes van de buitencompetitie geschrapt, de eerste competitieronde staat nu gepland op 18 april.

15 maart 2020 – Aanpassing beleid vanuit Valto: tot en met 6 april alle evenementen geannuleerd of uitgesteld

Op basis van het sluiten van alle sport- en eetgelegenheden en het sluiten van alle scholen in Nederland tot en met 6 april heeft het bestuur van Valto besloten om alle door Valto georganiseerde evenementen te annuleren of uit te stellen tot en met 6 april. Dit betekent dat er geen trainingen, oefenwedstrijden of competitiewedstrijden gespeeld zullen worden en dat de kantine van Valto dicht zal blijven. Lees hier hoe we omgaan binnen Valto met het Coronavirus.

12 maart 2020 – Valto besluit tot het annuleren van alle activiteiten tot 1 april

In navolging van advies vanuit het RIVM, het NOC-NSF en het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond heeft het bestuur van CKV Valto besloten per direct te stoppen met alle korfbal- en sociale activiteiten vanuit CKV Valto tot minimaal 1 april. Zie het gehele persbericht op de website.

11 maart 2020 – Komend weekend geen competitie voor Brabantse teams

Naar aanleiding van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart over het coronavirus, en het bijbehorende advies: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.” heeft het KNKV besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging af te gelasten tot en met zondag 15 maart. Lees het hele bericht op de website van het KNKV.

10 maart 2020 – Bericht aan leden n.a.v. persconferentie Minister President

Het RIVM heeft gisteren (9 maart), in samenspraak met onze Minister-President, een nieuw advies naar buiten gebracht. Het advies luidt: stop met het schudden van handen. Dat advies volgen wij dus op, ook al zijn er tot op heden geen berichten ontvangen dat leden van Valto of mensen daaromheen symptomen hebben of daadwerkelijk besmet zijn met het Corona virus. Lees hier het hele bericht.

Omgaan met het Corona virus binnen Valto

Update op Valto beleid omtrent omgaan met het Corona virus.

 1. Valto blijft dicht tot en met 6 april, dit geldt voor alle evenementen inclusief het jaarlijkse trainingsweekend. Er zal niet getraind worden en ook worden er geen oefen- of competitiewedstrijden gespeeld. De kantine van Valto blijft dicht tot minimaal 6 april.
 2. We raden al onze leden af om in grote groepen bij elkaar te komen, bijvoorbeeld om samen te sporten. Beperk je sociale contacten tot het eigen gezin en sport thuis. Ga niet op zoek naar momenten om met elkaar te korfballen of om andere groepsporten te doen, blijf thuis waar dat kan.
 3. We onderzoeken de impact op mogelijk andere georganiseerde evenementen vanuit de club voor de rest van het seizoen. Hierover later meer.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Beste leden,

Ongetwijfeld zal bij jullie ook het nieuws over de uitbraak van het Corona virus bekend zijn gezien alle aandacht die het in de media krijgt. Het virus kan de COVID-19 ziekte veroorzaken, waarbij patiënten last krijgen van koorts en luchtwegklachten.

Tot op heden hebben wij nog geen berichten ontvangen dat leden van Valto of mensen daaromheen symptomen hebben of daadwerkelijk besmet zijn met het Corona virus. Het RIVM heeft echter gisteren, in samenspraak met onze Minister-President, een nieuw advies naar buiten gebracht. Het advies luidt: stop met het schudden van handen.

Aangezien we een sportvereniging zijn komt dit nog wel eens voor, je geeft je tegenstander een hand bij het beginnen van de wedstrijd en als de wedstrijd is afgelopen. Je scoort een doelpunt in een wedstrijd of je maakt een mooie goal tijdens een training en geeft je teamgenoot een highfive, momenten dat we misschien meer onbewust lichamelijk contact hebben.

Als vereniging volgen we dan ook het advies dat door het RIVM, de regering en door het KNKV is afgegeven. Dat advies luidt om per direct dit contact te stoppen met wie dan ook zodat de verspreiding van het virus eventueel beperkt kan worden. Misschien voelt dit nu als overdreven maar er zijn maar zoveel kansen om een eventuele uitbraak te beperken.

Laten we zorgen dat Valto een veilige en gezonde omgeving is en blijft en elkaar hier bewust van maken. De verantwoordelijkheid ligt bij onze coaches en trainers om dit duidelijk te maken aan hun team, aan ouders om hun kinderen hierover te informeren maar ook aan elk Valto lid om elkaar aan te spreken mocht dit vergeten worden.

Zie voor meer informatie over het onderwerp de website van het RIVM, het NOC-NSF of het KNKV.

Namens het bestuur,

Marco Stolze
Voorzitter CKV Valto

VALTO selectie pakt vier punten op Super Saturday

Na twee vrije weekenden waarin iedereen lekker carnaval kon vieren of er even lekker tussenuit kon gaan om zich op de lange latten te begeven, werden vandaag de korfbalschoenen weer aangetrokken voor het vervolg van de competitie. Er resten ons nog vier wedstrijden tot de ontknoping van deze spannende zaalcompetitie. Het zit allemaal toch een stuk dichter bij elkaar als dat ik bij het begin van het zaalseizoen had verwacht. Verrassend genoeg is het niet de door mij verwachte kampioen KV Swift (M) die de lijst aanvoert, maar zijn het vooralsnog KVS/Maritiem en GKV/Enomics die om de kroon strijden. Zij speelden in deze ronde tegen elkaar, maar er kwam geen winnaar uit deze wedstrijd en blijven zij samen koploper. GKV/Enomics heeft hierdoor wel stiekem, door het onderlinge verschil, een extra kaart te spelen, maar zal dan wel de volgende wedstrijden moeten blijven winnen. In De Lier waren het vandaag wedstrijden met voor VALTO twee verschillende doelen tegen VEO, waar dezelfde belangen op het spel stonden. VALTO 2 is nog volop in de race voor het kampioenschap met VEO 2 en Reflex 2 op het vinkentouw, dus winst was het enige goede resultaat voor de ploeg van Leon. De gasten uit Voorburg zouden er echter alles aan gaan doen om de punten te bemachtigen om zo op gelijke hoogte te komen met VALTO 2. In december waren de ploegen aan het eind van de wedstrijd nog steeds in evenwicht met een 12-12 eindstand, dus voor het onderling verschil in ons voordeel moest er vandaag met minimaal één verschil gewonnen worden. Met goed gevulde tribunes werd de wedstrijd gestart door scheidsrechter Coenraads en nam VALTO direct het initiatief. Binnen vijf minuten was het eerste gaatje geslagen met een 4-1 tussenstand. VEO wist nog een keer aan te haken, maar met treffers van Pieter en Thijs liep VALTO weer uit naar 6-2. Toen de coach van VEO halverwege de eerste helft een time-out aanvroeg hadden Ruben, Pieter en Lisanne al een 9-3 tussenstand op het scorebord gezet. VEO leek nu echter een betere fase te hebben. Met twee snelle doelpunten op rij werd de achterstand verkleind, maar toen ging VALTO weer mee scoren. Hierdoor werden de kleedkamers opgezocht met de 12-7 tussenstand.

VALTO 2 leek op de goede weg en hoefde het in het tweede bedrijf “alleen maar af te maken”. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Het scoren zou in het tweede bedrijf een stuk moeizamer gaan, terwijl VEO het gaatje steeds een beetje kleiner maakte. Ook bij hen waren door het strakke verdedigen van ons tweede de doelpunten duur. Pas na bijna vijf minuten viel het eerste doelpunt na de rust voor VEO, maar Martijn en Ruben vergrootte het verschil weer naar 14-8. De heersende verdedigingen zorgden ervoor dat doelpunten schaars bleven. VEO wist net iets vaker door onze verdediging te prikken, waardoor er halverwege de tweede helft een 15-10 tussenstand door Ruben op het bord werd gezet. VEO ging intussen door met het knabbelen aan onze voorsprong, waardoor er vijf minuten voor tijd een 15-12 tussenstand op het bord stond. Het begon nu toch wel een beetje warm te worden onder de Lierse voeten en de Voorburgse ploeg leek bloed te ruiken. Met steeds meer energie gingen zij op jacht naar doelpunten, maar wij hadden Ron nog op de bank. Dit was het moment om hem te brengen in de aanval en hij deed ook vandaag weer wat er van hem verwacht werd. Met zijn eerste schot op de korf zette hij ons vier minuten voor tijd weer op een 16-12 voorsprong. Uitspelen van zulke wedstrijden blijft toch nog wel een dingetje voor VALTO. Juist in deze fase van de wedstrijd zou je verwachten dat men het rustiger aan gaat doen en alleen de goede kansen gaat nemen. VALTO 2 liet zich echter juist opjagen door de gasten en nam toch te veel risico en verkeerde schoten, waardoor de gasten meer kansen kregen dan wenselijk was. Van deze kansen wisten zij er nog twee te benutten, maar de tijd was voor hen te kort om onze overwinning nog in gevaar te brengen. Een dik verdiende overwinning voor VALTO 2 die vooral dankzij een goede eerste helft tot stand kwam. Voor de competitie kwam er later op de avond nog een gunstig bericht uit Hardinxveld-Giessendam dat ook Reflex 2 had verloren. Hierdoor heeft VALTO 2 nu een gaatje van drie naar de nummer twee in de poule KV Vriendenschaar 2. We zijn er echter nog lang niet. Er zijn nog drie finales te gaan, waarin we scherp zullen moeten blijven. Volgende week gaan we op bezoek bij HKV/Ons Eibernest waar we in januari een makkelijke 22-8 overwinning op boekten. Onderschatting van deze reeds gedegradeerde tegenstander ligt wel op de loer, dus aan Leon de taak om de spelers goed op scherp te zetten.

VALTO 1 mocht aantreden tegen het vlaggenschip uit Voorburg. VEO 1 is de vierde ploeg in de poule die met een interim coach het seizoen gaat afmaken. Het is voor deze ploeg dan ook vijf voor twaalf als zij aan deze wedstrijd beginnen. Er moest vandaag gewonnen worden om de laatste strohalm te pakken voor lijfsbehoud in de overgangsklasse. Echter waren voor ons de punten minimaal net zo belangrijk, want ook wij willen overleven in deze klasse. De wedstrijd kwam dan ook moeizaam op gang na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Zwart, die met zijn assistent Pluister de wedstrijd in banen mocht leiden. We waren al bijna drie minuten onderweg toen Bart de score opende. Er moest echter hard gewerkt worden voor de doelpunten, waardoor VEO weer drie minuten later toch de gelijkmaker door de korf gooide. Het andere VALTO vak had iets minder tijd nodig om de korf te vinden en was het Mees die met twee treffer het eerste gaatje voor ons op het bord zette. VEO kreeg de kans om weer aan te sluiten met een mee gekregen strafworp, maar deze werd gemist. Niet veel later mocht ook Thom gaan staan voor een strafworp en hij faalde niet, waardoor er 4-1 op het scorebord kwam te staan. Met om en om scoren stond er na een kwartier spelen een 6-4 tussenstand op het bord en nam VALTO de eerste time-out. Na de hervatting wist VEO de aansluitingstreffer dan toch te maken en was het even afwachten of het VALTO zou lukken de voorsprong te behouden. Zané en Thom zorgden weer voor wat lucht, maar VEO bleef aan het elastiek hangen. Met nog vier minuten op de klok was het 8-6 en was het voor VALTO wel zaak om dit verschil vast te houden tot de thee. De gasten zouden voor de rust de korf niet meer weten te vinden, maar Zané en Mees deden dit wel. Hierdoor werd de gang naar de kleedkamers gemaakt met een 10-6 voorsprong voor VALTO.

Na de rust weer hetzelfde spelbeeld als bij het begin van de wedstrijd. Twee ploegen naarstig op zoek naar een gaatje in de verdediging, wat door de gasten nu als eerste gevonden werd. De Voorburgers vochten voor wat ze waard waren vandaag en bleven aan het elastiek hangen met steeds een verschil van twee á drie doelpunten. Toch kroop VEO langzaam maar zeker dichterbij en was halverwege de tweede helft de aansluiting weer daar bij 13-12. Het Lierse publiek wist wat hen te doen stond en ging nog eens luidruchtig achter de ploeg staan. VALTO toonde veerkracht en wist dankzij de doelpunten van Maaike en Mees weer een gaatje te slaan. Toen VEO in de volgende aanval voor de tweede keer een strafworp onbenut liet, was de euforie compleet. Hoewel er nog bijna tien minuten te gaan was voelde we dat de volgende overwinning nu erg dichtbij was. Met drie doelpunten op rij van Thom en Nikki werd de genade klap uitgedeeld door VALTO. VEO nam nog een time-out en hoopte blijkbaar nog op een wonder, maar op de tribunes was het Lierse feestje al losgebarsten. Er waren nog slechts drie minuten te spelen en we hadden er alle vertrouwen in dat VALTO dit niet meer zou weggeven. Met in de slotfase nog twee doelpunten van Zané en Romee werd de wedstrijd definitief beslist door een 20-13 voorsprong op het bord te zetten. De gasten hadden echter het slotakkoord met een kort kansje onder de korf werd de eindstand 20-14 op het bord gezet. Met deze overwinning stijgt VALTO een plekje in de competitie, omdat KV Vriendenschaar thuis niet wist te winnen van CKV Swift. Helaas voor VALTO en VEO ging ook Sporting Trigon ook onderuit in eigen huis tegen HKV/Ons Eibernest. Voor VEO rest nu slechts nog een theoretische kans om te overleven in de overgangsklasse. Het verschil tussen VALTO en HKV blijft dus drie punten en zullen zij volgende week met het mes tussen de tanden het veld betreden als VALTO 1 hun tegenstander is in de Eibernesthal. Zij zijn nu nog één puntje verwijderd van de veilige zesde plaats en willen dus maar wat graag de punten in eigen huis houden. VALTO liet zich in de heen wedstrijd in de tweede helft te veel ontregelen. De 17-12 voorsprong werd langzaam maar zeker ingelopen en aan het eind van de wedstrijd werden de punten gedeeld met een 25-25 gelijkspel. We zullen ons dus moeten wapenen tegen de Haagse bluf en gewoon ons eigen spel op de mat leggen. Ook in deze wedstrijd zijn de belangen van beide ploegen even groot en zal het er dus waarschijnlijk weer warm aan toe gaan binnen de lijnen. Publiek is natuurlijk weer zeer gewenst bij deze titanen strijd die om 19:30 uur gaat beginnen. Ook VALTO 2 kan uw steun overigens hard gebruiken, dus kom gerust al om 18:10 uur naar de Eibernest hal.

Tot volgende week iedereen, Arno van Leeuwen.

Westlands Team vs België U19

Ter voorbereiding op het IKF Wereldkampioenschap onder de 19 jaar speelt het nationaal korfbalteam van België een aantal vriendschappelijke wedstrijden. Op woensdagavond 4 maart komen onze zuiderburen op bezoek in de Westlandhal en nemen ze het op tegen het Westlands Team en ONDO A1.

De Belgen proberen op het WK, dat van 19 tot en met 21 april plaats vind in Leeuwarden, een gooi te doen naar de wereldtitel. Voor deze spectaculaire wedstrijd neemt Westlander en ex-topkorfballer Barry Schep het Westlands Team onder zijn hoede.

❗️ INFORMATIE ❗️
– Locatie: Westlandhal, Spinel 4, 2691 TM ‘s-Gravenzande
– Programma:
🚪 Deur open vanaf 18:30
⚽️ 19:00 ONDO A1 – België U19
⚽️ 20:30 Westlands Team – België U19

U bent bij deze van harte uitgenodigd om deze wedstrijden GRATIS te bezoeken!

Punt gewonnen of punt verloren?

Deze vraag stelden velen zichzelf aan het eind van de wedstrijd van gisteravond in de van Rappardhal in Gorinchem. VALTO 1, wat de hele wedstrijd op voorsprong had gestaan, zag in de slotfase van de wedstrijd deze voorsprong verdampen en deelde de punten met GKV/Enomics 1 na vijftig minuten bikkelen. Van te voren teken je hiervoor, maar achteraf had er dus meer in gezeten.

In de voorbereiding op deze wedstrijd was uw razende reporter al vroeg naar Gorinchem vertrokken, want deze stad aan de Merwede heeft een mooi historisch centrum omgeven door een stadswal waarover je heerlijk kunt wandelen. Gezien het weer een uitgelezen kans voor mij om daar eens rond te gaan kijken en een terrasje te pikken voor een lekker bakkie. Ik moet zeggen dat dit wel een aanrader is voor mensen die geïnteresseerd zijn historische plaatsen om er op een mooie lentedag rond te wandelen. Toen het daglicht langzaam plaats maakte voor kunstlicht naar de Van Rappard hal getogen en daar het innerlijke verzorgd en de belevenissen van de VALTO 2 spelers gepeild van de nipt gewonnen wedstrijd in Maarssen van OVVO 3. Zij waren diep gegaan en van de supporters die ook daar geweest waren vernam ik dat het aan het eind weer bloedstollend was. Conclusie was wel dat als we zulke wedstrijden ook winnen hoor je niemand klagen en hieruit moet ik opmaken dat het allemaal weer niet van een leien dakje ging. Goed dat de punten dan uiteindelijk toch mee naar De Lier gingen, want ook de concurrentie heeft hun wedstrijden gewonnen. Voor VALTO 2 wachten nog vier finales na de verplichte voorjaarsstop die nu ingelast is door de bond om op wintersport te kunnen gaan. Op 7 maart direct een kraker voor vier punten tegen VEO 2, wat samen met Refleks 2 op het vinkentouw zit om de koppositie van VALTO 2 over te nemen.

VALTO 1 zet intussen alle zeilen bij om het verblijf in de overgangsklasse te verlengen met minimaal nog een seizoen. In Middelburg wist VALTO op bezoek bij Swift de tweede helft winnend af te sluiten en waar niemand, en zeker de spelers van KV Vriendenschaar niet, op gerekend had was de ruime overwinning op Vriendenschaar, waar in de heenwedstrijd nog met dubbele cijfers van verloren werd. Ook de thuiswedstrijd tegen de tegenstander van  vandaag GKV/Enomics was er een die met ruime cijfers verloren werd, hoewel we na de eerste helft wel gewoon op voorsprong stonden. Toen wisten de gasten de wedstrijd in de tweede helft te kantelen en met 19-25 de punten mee naar Gorinchem te nemen. GKV heeft bij het begin van het zaalseizoen afscheid genomen van hun coach na teleurstellende resultaten in de veld competitie. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen, want zij staan na de overwinning van vorige week op Swift bovenaan in de poule en zouden deze positie vandaag natuurlijk met hand en tand verdedigen.

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van het Gorinchemse ere lid Leo Boeter, die afgelopen week was overleden, ging de wedstrijd van start. Beide ploegen ongetwijfeld met een plan om de punten te bemachtigen. Met ca. 20 Lierse supporters en de rest van de tribunes volgepakt met thuispubliek ging de wedstrijd van start. De eerste aanvallen bleven vruchteloos, maar het was uiteindelijk toch de thuisploeg die de score opende. Achteraf zou blijken dat dit ook gelijk de laatste keer zou zijn dat GKV op voorsprong zou staan. In de volgende aanval was het Zané die voor VALTO scoren opende en ons weer op gelijke hoogte bracht. Ons verdedigingsvak had minder tijd nodig om de korf te vinden, want binnen een minuut hadden Bart en Maaike ons voorsprong op gezet. GKV wist even later de aansluiting weer te krijgen uit een afstandsschot van Kevin van Beest, maar Mees herstelde het verschil weer. Nadat Bart en Thom de 2-6 tussenstand op het bord hadden geschoten vond GKV coach Menno Kop het genoeg en riep zijn ploeg al na zeven minuten naar de kant. Dit leek effect te hebben, want zij wisten in de volgende aanvallen de achterstand te halveren. Thom en Maaike herstelde dit echter weer na lang aanvallen, wat dankzij het strakke verdedigen van het andere vak mogelijk was. Zo stond het na een kwartier spelen 4-8 en kreeg GKV de eerste strafworp toegekend. Hiermee werd de achterstand weer drie, maar Laurens herstelde de voorsprong weer. Het meegereisde Lierse publiek deed hun best om de ploeg te steunen, maar het thuispubliek overstemmen lukte niet. Het orkest speelde er lustig op los tijdens de Gorinchemse aanvallen, maar het leek VALTO weinig te deren. Na de 6-9 wist VALTO weer verder uit te lopen naar 6-11 door doelpunten van Bart en Nikki. De laatste minuten van het eerste bedrijf gingen in met een 8-11 tussenstand en leek deze wedstrijd een kopie te worden van de thuiswedstrijd. Toen stond VALTO ook de hele eerste helft op voorsprong en ging het aan het begin van de tweede helft mis. Nu wist VALTO voor de thee nog de voorsprong verder uit te bouwen door doelpunten van Romee en Zané en gingen we de kleedkamer in met een 8-13 voorsprong.

De thee had de Lierse ploeg goed gedaan, want we kwamen scherp uit de kleedkamer. Zané en Thom wisten de voorsprong verder uit te bouwen naar 8-15 en was er een serieus gat geslagen met de tegenstander. Nu had ik uit wedstrijdverslagen op sites van andere ploegen uit de poule al begrepen dat de Van Rappardhal een lastig te nemen hindernis is. Zo ook bleek dit vandaag weer. Onder luide aanmoedigingen van het thuispubliek ging de thuisploeg op jacht naar doelpunten. Het wedstrijdbeeld werd grimmiger en de duels harder. Men was duidelijk op zoek naar de grenzen van de scheidsrechter en deze werden vandaag weer aardig opgerekt moet ik zeggen. Met twee strafworpen en een afstandsschot wist GKV zich terug te vechten naar 11-15 en was alleen de treffer van Romee aan Lierse kant het antwoord. Langzaam maar zeker wist de thuisploeg de achterstand te verkleinen en werd het nog een heet laatste kwart in de Van Rappardhal. Het arbitrale duo, eigenlijk heeft de scheidrechter het alleen gedaan, waren in deze fase niet te benijden, maar namen bij de doorbraken van de thuisploeg wel erg makkelijk de veilige beslissing door maar weer naar de stip te wijzen. VALTO zou er in de tweede helft vijf tegen krijgen, waarmee de thuisploeg in het zadel geholpen werd. Met nog tien minuten op de klok kreeg GKV voor het eerst weer de aansluiting dankzij de van hoofdklasser HKC (H) overgekomen Kelly de Bruin. Zij is duidelijk een versterking van de Gorinchemse ploeg die zomaar halverwege het seizoen mag worden toegevoegd aan de ploeg. Nu kreeg eindelijk VALTO een strafworp mee en nam de thuisploeg de geijkte time-out om Thom uit zijn concentratie te halen. Dit deerde Thom echter niet en hij gaf VALTO weer wat lucht. Even later zou Nikki ons weer op een voorsprong van 15-18 zetten, maar de thuisploeg had bloed geroken en ging nu letterlijk tot het gaatje om deze achterstand weg te werken. Met nog iets meer dan drie minuten op de klok kwamen zij bij 18-18 langszij en gingen we een bloedstollende slotfasen in. Voor de Lierse supporters die ook in Maarssen geweest waren wederom een aanslag op hun hartconditie. Als je de wedstrijdverslagen van KVS en KV Vriendenschaar er op na leest weet je dat de thuisploeg in deze fase en bij deze stand alle registers open trekt. Zo ook vandaag geschiede. Aangemoedigd door het thuispubliek werden de confrontaties opgezocht en werd, nadat Zané ons weer op voorsprong gezet had, met de volgende alles of niets poging de zevende strafworp gescoord door de thuisploeg. Met nog tachtig seconden op de klok wist VALTO weer op voorsprong te komen dankzij het afstandsschot van Thom. De thuisploeg gaf zich uiteraard nog niet gewonnen, want er leek voor hen toch nog wat te halen na vijftig minuten achter gestaan te hebben. De gelijkmaker viel uiteindelijk zo’n vijftig seconden voor tijd en mocht VALTO nog voor een laatste kans gaan. Deze werd op een lompe manier door de tegenstander onderbroken, maar dit lag geheel in de lijn van de tweede helft. Hierdoor kreeg juist de thuisploeg de kans op de volle buit. Onze verdediging maakte nu echter geen fout en wist de thuisploeg tot een schotklok overschrijding te dwingen. De klokbediener zat al de hele tweede helft iets te veel in de wedstrijd, want het gebeurde meerdere keren dat men, helaas niet in ons voordeel, vergat de schotklok te starten. Ook nu vergat hij de klok te stoppen. Dit werd nu wel, na appelleren van de VALTO aanhang en spelers, rechtgezet en mocht VALTO proberen om in de laatste 20 seconden de bal nog in de aanval te krijgen. Wij kozen er echter voor om dit punt te koesteren en geen risico te nemen de bal nog te verliezen. Hierdoor tikte de tijd dus weg en werden de punten gedeeld met de koploper, die nu weer gedeeld koploper is geworden. Ik had vorige week wel heel stoer gezegd dat we KV Swift  wel weer in het zadel wilde helpen, maar had eerlijk gezegd van te voren al getekend voor een gelijkspel. Gezien de thuiswedstrijd waren we in staat om hen het vuur aan de schenen te leggen, maar om dit een hele wedstrijd vol te houden vergt wel wat van de concentratie van de spelers. Vandaag zat dat wel goed en wisten we tot drie minuten voor het einde de bovenliggende partij te blijven. Helaas werd de chaos die de thuisploeg creëerde het arbitrale duo te veel en werden er enkele discutabele beslissingen genomen. Neemt niet weg dat je jezelf ook niet in zo’n situatie moet laten dwingen. Zelf ben ik er alleen nog niet uit of we nu een punt gewonnen of juist een punt verloren hebben. In Gorinchem zijn ze in ieder geval wel zeker dat er een punt gewonnen is, gezien de blijdschap na de wedstrijd. Gelukkig voor hen zijn er in de ander wedstrijden ook verrassende uitslagen te zien. KVS wist als enige “gewoon”te winnen op bezoek bij VEO, wat inmiddels als vierde ploeg afscheid genomen heeft van hun trainer. KV Swift wist thuis in “de Sprong” niet verder te komen dan een 23-23 gelijkspel tegen Sporting Trigon, wat met een bus vol supporters naar Zeeland was afgereisd. KV Vriendenschaar lijkt ook het spoor een beetje bijster te zijn en speelde ook gelijk tegen HKV/Ons Eibernest. Vooral door deze laatste uitslag moeten we blij zijn met het vandaag behaalde punt, zodat het verschil met HKV in de competitie nu op drie blijft.

We gaan nu weer twee korfballoze weekenden tegemoet om dan op 7 maart weer de accu’s opgeladen te hebben voor de eindsprint in de competitie. VALTO 2 wacht nog vier finales tegen achtereenvolgens VEO 2, HKV 2, SDO 2 en KZ/Thermo4U 4. Voor het vlaggenschip staan de wedstrijden tegen VEO 1, HKV 1, KVS 1 en Sporting Trigon 1 nog op het programma, waarbij vooral de wedstrijden tegen VEO en HKV belangrijk zijn voor lijfsbehoud. Uw steun is hierbij natuurlijk meer dan nodig. Gisteravond hebben we weer kunnen zien wat publiek met een team kan doen. Wij hebben ook ons best gedaan, maar werden overstemd door de GKV aanhang. Ondanks dat zijn de spelers enorm blij met uw aanwezigheid en zien u graag terug bij de volgende wedstijden. Laten we er vooral bij de thuiswedstrijden weer een kolkende Vreeloohal van maken en onze energie laten overslaan op de spelers die in deze wedstrijden weer tot het uiterste zullen moeten gaan om de wedstrijden over de streep te trekken.

Geniet van de voorjaarsvakantie en we zien u op 7 maart,
Arno van Leeuwen.

Herboren VALTO verslaat KV Vriendenschaar

Vorige week deed vooral VALTO 2 goede zaken met een overwinning op Refleks en deed ons vlaggenschip aan vormherstel tegen Swift in Middelburg. Hier viel vooral op dat VALTO 1 prima partij geboden had aan de meest scorende ploeg van Nederland. Hoewel de wedstrijd bij rust al gespeeld leek rechtte de Lierse trots de ruggen voor de tweede helft en wist hierin gelijke tred met de tegenstander te houden. Sterker nog, de tweede helft werd zelfs gewonnen met twee verschil, maar de opgelopen schade uit de eerste helft was groter. Goed dat we tot het eind bleven strijden voor een goed resultaat, wat ook vandaag weer meegenomen kon worden in de kraker tegen KV Vriendenschaar.

VALTO 2 kon vandaag afstand nemen van de concurrentie als er gewonnen werd, want Refleks speelde al vroeg in de middag en had in Maarssen verloren van OVVO 3. Voor VALTO 2 dus zaak om scherp aan de wedstrijd te beginnen. VALTO startte zonder Pieter, die vorige week uitviel met een voetblessure en zonder Nikki (S) die ook vorige week uitviel met een knieblessure en nu ook nog een arm in het gips heeft vanwege haar pols. De gasten waren er op gebrand om deze wedstrijd beter te starten dan de thuiswedstrijd die wij ruim wisten te winnen met 21-28. Toen was VALTO de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar nu namen de gasten in de openingsfase het initiatief. Na 0-1 werd het in de derde minuut door Ron weer gelijk, maar wisten de gasten niet veel later weer een 1-2 voorsprong te nemen. Ruben en Thijs stelden orde op zaken, waarna we bij 3-2 aan de goede kant van de score kwamen. Na de gelijkmaker was het Vera die in de volgende aanval onze voorsprong herstelde, maar ook deze werd weer weggewerkt door de gasten uit Hardinxveld-Giessendam. Ron nam zijn ploeg bij de hand en wist met twee treffers het eerste gaatje te slaan bij 6-4, maar helaas wisten de gasten de aansluiting te behouden door ook gelijk weer te scoren. Gelukkig heeft VALTO dames die ook hun doelpuntjes mee pakken en zo ook nu. Lisanne en Lisa zorgden voor het eerste gaatje van drie verschil en toen Ron even later de 9-5 binnen schoot leek het te gaan lopen. Helaas werd er in de verdediging een overtreding gezien door de leidsman en ging de bal op de stip. Martijn zorgde er al snel weer voor dat het verschil weer hersteld werd, maar met twee afstandsschoten wist Vriendenschaar de achterstand weer te halveren. Het was Vera die in de volgende aanval de ruststand 11-8 op het scorebord schoot en leek VALTO 2 gewoon op koers te zijn voor een overwinning.

VALTO kwam ook het scherpst uit de kleedkamer, want Vera en Ron zorgden voor een marge van vijf verschil na vijf minuten in het tweede bedrijf. Toen stokte de doelpunten bij VALTO en zou het acht minuten lang niet tot scoren komen. Deze doelpuntloze periode wisten de gasten te benutten om het gat te dichten en zelfs op voorsprong te komen bij 13-14. Het was Ruben die de doelpuntloze periode doorbrak en ons weer op gelijke hoogte bracht. Even later mocht Ron een vrije bal nemen, welke door hem ook werd afgerond. De gasten konden even later weer op gelijke hoogte komen door een, al dan niet terechte, strafworp te benutten. Niet veel later namen de gasten een time-out om de ploeg goed geïnformeerd de laatste vijf in te laten gaan. Een ruime overwinning zat er vandaag in ieder geval niet meer in, maar VALTO bleef knokken voor elk doelpunt. Ook de gasten gingen tot het gaatje om de punten mee naar huis te nemen. Ruben zette ons weer op voorsprong, maar de doelpunten bleken duur in deze bloedstollende slotfase. De aanvallen werden rommelig en niet altijd werden de juiste keuzes gemaakt. KV Vriendenschaar staat er om gekend dat zij van ver hun schoten nemen in de hoop dat deze zullen vallen of dat hun ploeggenoten de ballen afvangen. Zo ook vandaag. Van grote afstand viel uiteindelijk de gelijkmaker voor hen weer binnen, maar kon VALTO nog drie minuten voor de overwinning gaan. Terwijl de klok al stilgezet was wist Lisa ons van dichtbij weer op voorsprong te zetten. De laatste minuut duurde echter nog heel lang op het horloge van de scheidsrechter en de gasten wisten in deze lange minuut de gelijkmaker nog door de korf te krijgen. Met de 17-17 eindstand werden de punten dus gedeeld en komt concurrent VEO een puntje dichterbij in de competitie. Zij wisten eenvoudig te winnen van HKV/Ons Eibernest 2, wat nog steeds op de eerste punten wacht. Volgenden week wacht VALTO 2 de lastige uitwedstrijd in Maarssen tegen OVVO 3, wat in een degradatie strijd verwikkeld is en vandaag goede zaken deed door van Refleks 2 te winnen. VALTO 2 is dus gewaarschuwd en zal scherp moeten zijn en als ploeg er weer moeten staan. De thuiswedstrijd tegen deze ploeg ging ook lang gelijk op en werd in de slotfase pas over de streep getrokken. Publiek is dan ook zeer gewenst bij deze wedstrijd om de ploeg weer door de minderen fases te sleuren. Om kwart over twee zal de wedstrijd starten in de OVVO hal in Maarssen.

Dan het klapstuk van de avond. De confrontatie van ons vlaggenschip, wat onder leiding van Thorwald de Roo vorige week prima partij geboden had aan Swift 1 en vertrouwen getankt had voor vanavond, tegen de voor VALTO altijd lastige tegenstander KV Vriendenschaar 1 uit Hardinxveld-Giessendam. In een bomvolle Vreeloohal werden de ploegen voorgesteld aan het publiek en kon de wedstrijd beginnen onder leiding van het arbitrale duo Den Dekker en Boogaard. VALTO startte in de normale opstelling zoals we de laatste weken gewend zijn. Bij de gasten ontbrak Daan Brouwer, die blijkbaar een serieuze blessure heeft want hij was vorige week ook al niet present in de derby tegen GKV/Enomics. Zijn plaats werd, net als vorige week, ingenomen door Peter Visscher. De score werd vandaag geopend door Mees die in de derde aanval doel wist te treffen. In de volgende aanval zouden de gasten de gelijkmaker weten te scoren, maar toen zij in de volgende VALTO aanval aan de noodrem trokken wist Thom ons met de verkregen strafworp weer op voorsprong te zetten. Met de doelpunten van Bart en Zané was even later het eerste gaatje geslagen bij 4-1. In de negende minuut viel de tweede Vriendenschaar treffer door de korf, maar hierna zou VALTO de lijntjes verdedigend nog strakker aanhalen. In iets meer dan twee minuten wist VALTO de voorsprong uit de bouwen naar 7-2 en nam de Vriendenschaar coach Jorrit Ekelmans een time out. De boodschap die hij had was blijkbaar aangekomen, want binnen een minuut hadden de gasten de achterstand gehalveerd naar 7-4. VALTO leek het even lastig te hebben met hun tegenstander en werd er onnodig balverlies geleden. De voorsprong bleef echter behouden door de doelpunten van Thom, Mees en Nikki, die steeds antwoordden op de doelpunten van de gasten. Met nog minder dan vijf minuten te gaan tot de thee gaf VALTO weer even gas en wist nog voor de rust de tegenstander te dubbelen en met 14-7 de kleedkamer op te zoeken.

Het was duidelijk te merken dat er een frisse wind door de selectie heeft gewaaid en dat er nu een team stond met een plan, wat ook goed werd uitgevoerd. De stemming zat er ook op de tribunes goed in, op het gasten vak na natuurlijk. De VALTO aanhang ging nog maar eens goed zitten voor het tweede bedrijf en de kelen werden gesmeerd om de ploeg te steunen om de wedstrijd over de streep te trekken.

VALTO ging in de tweede helft verder waar het gebleven was. Vriendenschaar wist nog wel in de eerste aanval  gelijk te scoren, maar daar zette Thom en Maaike er twee voor VALTO tegenover. In de volgende drie minuten leek het er even op dat Vriendenschaar zich oprichtte. Zij scoorden drie maal op rij en wisten terug te komen tot 16-11 voordat Thom weer wat terug kon doen. Ook de volgende tegentreffer van Vriendenschaar werd weer beantwoord. Deze keer was Mees weer zuiver in de afronding, maar deze keer wisten de gasten hier twee treffers tegenover te zetten. Na acht minuten in het tweede bedrijf stond het nu 18-14 en leek het weer spannend te worden. In de volgende fase zou VALTO de voorsprong echter consolideren door steeds met de tegenstander mee te scoren. Zo werd met de doelpunten van Nikki, Thom en Mees halverwege de tweede helft een 21-16 tussenstand bereikt.

Hoewel VALTO nu geen moment verslapte wisten de gasten toch weer tweemaal achter elkaar te scoren en wisten zij een strafworp te forceren om weer wat dichterbij te komen. Voor deze genomen kon worden nam interimcoach Thorwald, scherp als hij is, een time out. Dit bleek de strafworp nemer van Vriendenschaar uit de concentratie gebracht te hebben, want de bal ging mooi over de korf heen en werd door Bart afgevangen. De laatste vijf minuten zou VALTO volwassen uitspelen. Waar we vroeger nog wel eens vergaten om de schotklok in ons voordeel te gebruiken, werd dat nu gedisciplineerd uitgevoerd. Na de gemiste strafworp nam VALTO ook gelijk de tegenstander bij de strot en wist met de doelpunten van Thom en Zané de wedstrijd definitief in het slot te gooien. De gasten gingen nog gestrest op zoek naar doelpunten, maar in minder dan drie minuten een achterstand van acht goedmaken zou toch wel erg lastig worden. Het gehaaste spel was koren op de molen voor VALTO wat nu rustig de posities innam in de aanval en maximaal gebruik maakte van de schotklok. Zo tikte de tijd rustig weg en kon de overwinning ons niet meer ontgaan. Met nog dertig seconden op de klok zette Thom de eindstand op het bord met zijn afgeronde vrije bal en was de buit binnen.

In een kolkende Vreeloohal wist het herboren VALTO 1 een overtuigende overwinning te pakken op KV Vriendenschaar waar in november nog met 27-14 van werd verloren. Dankzij het goede voorverdedigen van onze dames konden de heren hun tegenstanders uitschakelen en werd het voor de ploeg uit Hardinxveld-Giessendam een lastige avond. Zij moeten het juist van hun heren hebben. Hun dames nemen vaak slechts een klein percentage van de doelpunten voor hun rekening als je hun wedstrijd verslagen er op na slaat. Ook vandaag waren zij niet erg scherp in de afronding en wisten zij, ondanks toch best aardig wat pogingen, slechts drie ballen door de korf te krijgen. Ter vergelijking wisten de VALTO dames vandaag het drievoudige aantal ballen door de korf te gooien. Ook de aanmoedigingen van de volle tribunes met VALTO aanhang hebben duidelijk hun uitwerking op de spelers. Vandaag was duidelijk zichtbaar dat alle spelers er tot het laatste fluitsignaal voor bleven gaan, terwijl er al lang een onoverbrugbaar verschil op het scorebord stond. Blij om te zien dat de spelers een nieuwe impuls hebben gekregen van de achterliggende rumoerige weken en nu weer met elkaar en voor elkaar door het vuur gaan. Natuurlijk doet het coachende werk langs de lijn van Thorwald ook een flinke duit in het zakje en zijn er verschillende spelers die hierdoor met meer vertrouwen in het veld staan.

Al met al een mooie oppepper voor ons vlaggenschip deze overwinning en hij komt ook nog eens heel goed uit. In de ander wedstrijden in de poule wist HKV/Ons Eibernest namelijk te winnen van VEO en komt hierdoor op vier punten, nog steeds drie punten achterstand op VALTO dankzij de overwinning. In de andere wedstrijden liep het allemaal anders dan vooraf gedacht werd door de meeste mensen. KVS ging in eigen huis onderuit tegen Sporting Trigon en ook in Gorinchem was een verrassende uitslag te zien. Swift was de laatste weken lekker op schot, maar GKV/Enomics, de tegenstander van VALTO volgende week, wist Gijs Gillissen en Stephan den Boer blijkbaar aan de ketting te leggen. Swift kwam deze keer niet verder dan 23 treffers en verloor dan ook van GKV. Zij zullen dus nu moeten afwachten wie er de nieuwe koploper nog punten afhandig gaat maken om hen in het zadel te helpen voor het kampioenschap. Zij hebben dit nu niet meer in eigen hand en mogen zo wie zo nu geen misstappen meer maken tot 28 maart.

Zoals gezegd is GKV/Enomics 1 de tegenstander van VALTO 1 volgende week, waar we op 7 december slecht één helft konden bij blijven en uiteindelijk met 19-25 het onderspit dolven. Na de laatste twee wedstrijden ben ik wel benieuwd of VALTO in staat is om Swift in dat zadel te helpen tegen deze ploeg en ik hoop veel VALTO supporters met mij. Laten we met velen achter het vlaggenschip aan reizen naar Gorinchem, waar in de “van Rappardhal”, die te vinden is aan de Wijnkoperstraat 5a in Gorinchem, de wedstrijd om 19:30 uur zal beginnen.

Graag tot volgende week,
Arno van Leeuwen.

Foto: Mieke van Leeuwen

Meer foto’s zien? Bekijk ze hier!

De Westlandse Sportprijzen door de ogen van onze topper Marleen

Afgelopen donderdag vond het Sportgala plaats in Westland Theater De Naald in Naaldwijk. Voor mij toch wel een bijzondere avond omdat ik een van de genomineerden was in de categorie Sportvrijwilliger van 2019. Dit is een publieksprijs waardoor middels een stemming bepaald wordt wie deze prijs wint. Helaas waren er niet voldoende stemmen voor mij om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Achteraf hoorden we dat het echt een close call was en dat er dus net niet genoeg stemmen waren om op het podium mijn goed voorbereide speech te mogen houden. Daarom hieronder een deel van mijn (omgebouwde) speech om toch een woord van dank uit brengen.

Allereerst is het natuurlijk geweldig dat ik genomineerd ben door Valto voor wat ik doe voor de club, maar wat ik doe is zeker niet uniek. Als ik om mij heen kijk bij Valto zie ik zo veel mensen die heel veel voor de club doen. Vrijwilligers die meerdere keren per week maar soms ook dagelijks, bezig zijn met en voor Valto.Dat is ook gelijk wel het mooie aan het verenigingsleven: met elkaar houdt je namelijk een sportvereniging bloeiend, met elkaar houden wij Valto bloeiend. Je doet iets voor een ander en tegelijkertijd leer je daar zelf ook weer van.

Zoals hierboven al geschreven wil ik Valto uiteraard bedanken voor de nominatie. Maa​r daarnaast wil ik ze ook bedanken voor de kans die ik krijg om te doen wat ik leuk vind om te doen. Bedankt voor het vertrouwen wat ik kreeg om het afgelopen jaar en het komend jaar het NK op te pakken. Bedankt voor de gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid die er is binnen onze club, waar ik deel vanuit mag maken en waar ik trots op ben.

Het laatste hele grote dankjewel gaat natuurlijk naar alle mensen die op mij gestemd hebben! Helaas was het net niet genoeg voor de prijs, maar dat betekende ook dat ik niet met kloppend hart, zwetende handen en trillende benen het podium op hoefde om een volle Naald toe te spreken. Zo heeft ieder nadeel ook weer zijn voordeel!

Helaas bleek later op de avond dat ook ons vlaggenschip niet won in de categorie Beste sportploeg 2019. Toch kunnen we met elkaar terugkijken op een leuke avond! Nogmaals bedankt voor jullie stemmen en tot snel op het veld, weer gewoon in onze sportkleding 😉.

Marleen

Foto’s van de avond door Mieke van Leeuwen zijn hier te bekijken. Die van de Gemeente Westland zelf staan hier (Rolf van Koppen Fotografie).

Foto bij dit artikel: Rolf van Koppen Fotografie

VALTO 2 pakt zwaar bevochten zege op Refleks 2

In een week waarin heel veel gebeurde bij VALTO  wist het tweede team toch de punten te pakken in de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Nadat in goed overleg besloten was om niet langer door te gaan met Eric Geitenbeek als trainer van onze selectie en het ziek zijn van Leon, werd er dinsdag getraind onder leiding van Johan van der Meer. De tweede training was voor het vlaggenschip verplaatst naar de woensdagavond in de Lentiz hal in Maasland, omdat donderdagavond de uitreiking was van de Westlandse sportploeg van het jaar. De training op woensdag werd verzorgd door Thorwald de Roo die de komende periode de honneurs van Eric zal waarnemen.

Voor VALTO 2 was het vandaag de dag van de waarheid voor wat betreft de koppositie in de competitie. Het was vandaag er op of er onder tegen Refleks 2, waar in de thuiswedstrijd onnodig van werd verloren in de slotseconden van de wedstrijd. In de volgende wedstrijden had VALTO nog een keer een puntje gemorst, waardoor we één punt achter het Rijswijkse Refleks stonden. Zij hadden hun wedstrijd tegen KZ/Thermo4U 4 in Koog  aan de Zaan verloren, maar bleven daarmee wel koploper. Om alles in eigen hand te houden moest VALTO dus winnen vandaag en dan nog het liefst met minimaal twee verschil voor het onderling resultaat. Onder leiding van scheidsrechter Eijke startte de wedstrijd, waarin de thuisploeg uit de startblokken schoot. Binnen vijf minuten hadden zij een 3-0 voorsprong op het scorebord staan. Lisa opende voor ons de score, maar we bleven nog even achter de feiten aan lopen. Refleks liep verder uit naar 5-1 toen Thijs na tien minuten het tweede VALTO doelpunt scoorde. Direct daarna scoorde Ruben de 5-3 en leek VALTO de aansluiting weer te krijgen. Helaas werd er in de verdediging een overtreding gemaakt waar een vrije bal het gevolg van was. Deze wist Refleks binnen te schieten en de marge weer iets te vergroten. De volgende vijf minuten zou de Lierse verdediging geen fouten maken en konden we meerdere aanvallen zoeken naar een doelpunt. Het was Martijn die halverwege de eerste helft de stand op 6-4 zette en niet veel later was zijn broer Thijs ook weer trefzeker met zijn onderhandse poging. De aansluiting was gerealiseerd en de thuisploeg voelde de druk opgevoerd worden. Met een handig uitgelokte strafworp wisten zij zich weer wat meer lucht te geven, maar VALTO kwam steeds beter in de wedstrijd te zitten. Met nog vijf minuten op de klok wist Pieter ons weer op gelijke hoogte te brengen bij 7-7. Even later wist Ruben ons voor het eerst op voorsprong te zetten, maar de ruststand werd door de thuisploeg op het bord gezet. Zij wisten in de slotseconden weer de gelijkmaker te scoren, zodat we bij 8-8 de kleedkamers opzochten.

Na deze spannende eerste helft, waarin pittige duels uitgevochten werden, stonden er dus nog dertig spannende minuten op het programma. Het was er ook voor de thuisploeg alles aan gelegen om de overwinning binnen te hengelen, want ook zij willen graag promoveren en hebben wel zin in een feestje. De duels werden dan ook in de tweede helft zo nodig nog feller. VALTO kwam het scherpst uit de kleedkamer en wist met de doelpunten van Lisanne en Pieter de eerste voorsprong van twee punten voor VALTO op het bord te zetten. Lang konden we hier echter niet van genieten, want drie minuten later stond er weer een 11-10 voorsprong voor Refleks op het bord en moest VALTO weer in de achtervolging. We hielden echter de lijntjes nu kort en wisten met het doelpunt van Vera weer op gelijke hoogte te komen. De thuisploeg was intussen al begonnen met verse spelers inbrengen in een poging het verschil weer te maken. Zij kwamen wederom weer op voorsprong, maar wederom toonde VALTO hun veerkracht. Ron was binnen de lijnen gekomen op de plaats van Thijs die even later in het andere vak weer zou terugkeren. Ron zorgde al snel voor de gelijkmaker en had VALTO nog een kwartier de tijd om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Thijs zette ons weer op voorsprong door zijn vrije bal binnen te schieten, maar even later was daar weer de gelijkmaker van de thuisploeg. Met om en om scoren werd zeven minuten voor het einde de 15-15 tussenstand bereikt en kon de wedstrijd nog alle kanten op. In navolging van de thuisploeg was ook Leon aardig aan het wisselen geslagen en hadden we Pieter geblesseerd naar de kant zien gaan na een kamikaze actie van zijn tegenstander. In een wanhoopspoging de bal eerder te bereiken dan Pieter zorgde hij er voor dat Pieter helemaal uit balans raakte en zichzelf blesseerde. Pieter zijn bloeddruk liep hierbij wat te hoog op en vertelde zijn tegenstander even wat hij ervan vond, wat de leidsman niet kon waarderen. Hij hield Pieter een gele kaart voor, waarvan je dan hoopt dat deze niet opgeschreven wordt want er waren wel ergere dingen gebeurd in de wedstrijd. De laatste fase van de wedstrijd zou VALTO heel volwassen spelen en rustig op zoek gaan naar de juiste kansen. Één daarvan was voor Ron die ons vijf minuten voor het einde weer op voorsprong zette. Een minuutje later wist Ruben met een slim kort kansje de voorsprong te verdubbelen en kwam bij de vakwisseling Floris binnen de lijnen voor Martijn om de lengte die de thuisploeg had ingebracht te compenseren. De verworven voorsprong zou VALTO niet meer uit handen geven. Met goed opgezette aanvallen werd nog wel gezocht naar meer treffers, maar dit zou niet meer gebeuren. De thuisploeg nam intussen meer risico om meer balbezit te krijgen, maar VALTO liet zich niet uit de tent lokken. De 15-17 van Ruben vijf minuten voor tijd bleek ook de eindstand te worden, waarmee VALTO precies aan de minimale eis voldoet om de koppositie in de poule over te nemen van Refleks 2. Een mooi resultaat dat na deze roerige week, waarin er veel gebeurd is, onder het toeziend oog van het vlaggenschip en onze interim coach tot stand kwam.

De late trip naar Zeeland was voor het vlaggenschip een groot avontuur met een tegenstander die de laatste weken helemaal los gaat tegen de lager geklasseerde tegenstanders in de poule. Vooral in hun “eigen”sporthal De Sprong lijken zij van alle hoeken raak te schieten gezien de 40-19 tegen VEO en 32-9 tegen Vriendenschaar. De laatste uitwedstrijd tegen HKV/Eibernest maakten zij er zelfs 42, dus VALTO kon de borst nat maken. Het wedstrijd verloop moet ik u helaas schuldig blijven, want ons Fordje was nodig voor het transport van de spelers naar Middelburg. De uitslag van 34-27 stelt mij echter niet ontevreden. We hebben weliswaar verloren, maar om er in Middelburg 27 te scoren moet het team toch lekker in de wedstrijd gezeten hebben. Volgende week komt KV Vriendenschaar op bezoek in de Vreeloohal, wat altijd een lastige tegenstander voor VALTO blijkt te zijn. Misschien heeft Thorwald daar wel een oplossing voor en weet hij samen met de spelers een strijdplan te smeden om de punten in De Lier te houden. Publiek is hierbij natuurlijk onontbeerlijk en ik verwacht dan ook weer minimaal net zoveel publiek op de banken als in de wedstrijd tegen Sporting Trigon.

Graag tot volgende week dus iedereen,
Arno van Leeuwen.

VALTO selectie heeft in plaats van trainen een gala avond

Voor de VALTO selectie was het donderdagavond een bijzondere avond. De ploeg was genomineerd voor “Westlandse sportploeg van het jaar 2019”, waarvoor er door de WOS een gala avond werd gehouden in theater “de Naald” in Naaldwijk. Dit sportgala was wel op de vaste trainingsavond, maar hier werd een mouw aan gepast. Alsof dit niet genoeg was in de aanloop naar de volgende belangrijke wedstrijden, vooral voor VALTO 2, werd er begin deze week afscheid genomen van Eric Geitenbeek als hoofdcoach van onze selectie. Hoewel de prestaties nog wel door de beugel kunnen werd toch besloten om de knoop door te hakken. Naast de resultaten zijn er natuurlijk meer zaken die moeten kloppen om de chemie tussen team en coach in stand te houden. Er was dus een extra plaatsje in “de Naald” vrijgekomen en laat uw razende reporter daar graag ruimte voor vrijmaken in zijn agenda.

Ik was er dus ook bij en heb, ondanks dat we gedeeld tweede geworden zijn, genoten van de avond. De genomineerden werden op vastgestelde plaatsen in de zaal gesitueerd, zodat zij voor de cameramensen makkelijk terug te vinden waren, als dat nodig was. Ook werd het publiek voorbereid op de live show, wat gepaard ging met oefenen in het applaudisseren in verschillende volumes. De staande ovatie aan het einde van de show hebben we trouwens niet geoefend. In een wervelende show die aan elkaar gepraat werd door Rob Veenman en Jeroen Toet werden de prijzen uitgereikt.

Er waren verschillende categorieën waarin er prijzen te winnen waren. Voor de jeugd was er de categorie “sporttalent”, waarin kogelstoter en discuswerper Ruben Rolvink de prijs wist binnen te slepen. Andere categorieën waren Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en beste G-sporter van het jaar. Daarnaast werd er ook aan de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen gedacht. Ook in de laatste categorie “sportvrijwilliger van het jaar” was onze Marleen Slaman genomineerd. Zij is voor onze vereniging een spin in het web die heel veel gaten dichtloopt en zich voor heel veel zaken inzet. Onze selectie was genomineerd bij de sportploegen voor het binnen halen van het kampioenschap en de daaraan vastzittende promotie naar de zaal overgangsklasse. Dit als nieuwe mijlpaal in de club geschiedenis en volgens mij ook als eerste korfbal vereniging in het Westland.

Dit bleek echter niet genoeg voor de jury om VALTO met de prijs naar huis te laten terug keren. Met geduchte tegenstanders als het dames handbalteam van Quintus en de voetbalploeg van VELO ging de prijs aan hun neus voorbij. De handbaldames acteren op Europees niveau en zijn tweede geworden in de landelijke ere divisie, dus zijn zij toch wel de terechte winnaars geworden. Zij mogen zich een jaar lang de beste sportploeg van Westland noemen.

Dan die andere categorie waar VALTO in genomineerd was, de sportvrijwilliger van het jaar. Deze prijs is een publieksprijs en hier hadden we dus zelf invloed op de stemming. Ik heb mijn best gedaan en ik neem aan nog vele VALTO’ers met mij, maar het bleek niet genoeg. Deze prijs ging uiteindelijk naar Rob van Dijk die zijn beste beentje voor zet voor voetbalclub SV Honselersdijk. Ook hij zal ongetwijfeld heel veel voor zijn club doen en ik gun het hem van harte, maar ik had het vooral leuk gevonden als er nu eens een sportvrijwilliger uit een andere tak van sport uit de bus had gekomen. “Onze” Marleen moest opboksen tegen twee voetbalvrijwilligers en heeft het dus niet gehaald, maar ook zij mag trots zijn dat ze tot de drie genomineerden hoorde. De avond werd afgesloten met nog lang napraten onder het genot van een drankje, waarna men langzaamaan naar huis vertrok om weer over te gaan naar de orde van de dag.

Zaterdag wachtte voor VALTO 2 de belangrijke wedstrijd om de eerste plaats in de competitie tegen de directe concurrent Refleks 2. VALTO 1 speelt zaterdag tegen Swift 1 in Middelburg en zal hun huid duur verkopen onder leiding van de interim coach Thorwald de Roo, die de meesten van ons wel zullen kennen als de vader van. Hij heeft zijn diensten aangeboden in deze overbruggingsfase. Als oud Fortuna 1 speler en wat trainers ervaring, hoop ik dat hij het vuurtje in de VALTO spelersgroep weer verder weet op te stoken. Gelijk een tegenstander van formaat bij zijn debuut op de bank naast de reservespelers van VALTO 1.

Arno van Leeuwen

Foto: Mieke van Leeuwen

Foto’s van de avond door Mieke van Leeuwen zijn hier te bekijken. Die van de Gemeente Westland zelf staan hier (Rolf van Koppen Fotografie).

Valto en Eric Geijtenbeek beëindigen samenwerking

Korfbalvereniging Valto en trainer/coach Eric Geijtenbeek gaan dit seizoen niet samen door. Daarmee komt er eerder dan gepland, een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. Geijtenbeek had al aangegeven aan het einde van dit seizoen te vertrekken.

Het eerste team van de Lierse korfbalvereniging is onder leiding van Geijtenbeek in de zaal voor het eerst in de clubhistorie gepromoveerd van de eerste klasse naar de overgangsklasse en handhaaft zich daarin vooralsnog op een zesde plaats. Op het veld staat Valto momenteel derde in de overgangsklasse.

Bestuurslid Technische Zaken Jan Jaap Elenbaas: “Een lastige beslissing om midden in het seizoen te nemen, zeker gezien de stand in beide competities. Echter resultaat is niet alles, daar omheen speelt meer. In goed overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat dit het beste is voor de spelersgroep en de club. We bedanken Eric voor zijn inzet en de stappen die hij samen met club heeft gemaakt”.

Met het vertrek van Geijtenbeek gaat Valto op zoek naar een interim-trainer/coach, die de groep in de resterende wedstrijden van de zaal- en veldcompetitie kan begeleiden.

VALTO pakt de volle buit in de Vreeloohal

In de laatste speelronde van de competitie voordat we aan de returns gaan beginnen stond VALTO 1 nog angstig dicht boven de rode streep. Voor hen was het dus zaak om na de slechte wedstrijd van vorige week om vandaag de draad weer op te pakken. De laatste tegenstander was Sporting Trigon, wat na het weg sturen van de trainer het heilige vuur weer heeft gekregen en de grote verrassing zijn in de poule. Staan zij in de veldcompetitie slechts op de vijfde plaats in de 1e klasse, in de zaal doen zij, met het terughalen van gestopte spelers, ineens mee om de bovenste plaatsten in de overgangsklasse. Zij hebben al een aantal tegenstanders weten te verrassen, dus VALTO 1 was gewaarschuwd. VALTO 2 heeft, na de eerste wedstrijd tegen Refleks 2 wat ongelukkig verloren te hebben, een mooie reeks neergezet. Alleen op bezoek bij VEO 2 hebben zij een puntje meer laten liggen dan Refleks, wat op hun beurt weer verloor van KZ/Thermo4U 4. Hierdoor is de achterstand slechts één punt en heeft VALTO 2 het nog in eigen hand, voor wat betreft de koppositie. Het was dus zaak dat VALTO 2 vandaag scherp aan de wedstrijd tegen dat zelfde KZ te beginnen en te laten merken dat er voor hen niets te halen viel in De Lier. Het was Vera die al snel voor VALTO de score opende, maar in de daarop volgende aanval van KZ werd ook gelijk de gelijkmaker door de korf gegooid. Bij het andere vak wilde het in de begin fase niet zo lukken, waardoor de gasten uit Koog aan de Zaan een voorsprong konden nemen. Pieter egaliseerde de achterstand, maar toch stond er na tien minuten een 2-5 achterstand op het bord. Onze aanvallen waren te gehaast met de bedoeling om het gaatje zo snel mogelijk te dichten, maar het omgekeerde gebeurde. Door veelvuldig balverlies van VALTO wist KZ steeds verder weg te lopen en stond er na twintig minuten spelen de 4-9 tussenstand op het bord. De laatste tien minuten naar de rust kreeg VALTO wel wat meer grip op de Koogse aanvallen en ging zelf ook wat zuiniger met de kansen om. Dit resulteerde erin dat door de doelpunten van Vera, Martijn, Ruben en Lisanne een 8-11 ruststand werd bereikt.

Wat Leon tegen zijn ploeg gezegd heeft weet ik niet, maar feit is wel dat zij scherp uit de kleedkamer kwamen. Verdedigend werden de lijntjes aangehaald en aanvallend werd er rustiger naar de juiste kansen gezocht. Met de treffers van Ron (2x), Martijn (2x) en Pieter, die goed achter zijn schot aan ging en zodoende de terug kaatsende bal alsnog kon scoren, werd de achterstand omgebogen naar een 13-11 voorsprong. Met nog twintig minuten te gaan was de wedstrijd nog lang niet binnen, dus was het zaak deze voorsprong uit te bouwen. De Koogers spartelden nog wel even tegen en wisten nog één keer een aansluitingstreffer te scoren, maar daarna liep VALTO uit naar 17-12 door de doelpunten van Thijs, Martijn, Pieter en Vera. Na twintig minuten spelen wist KZ/Thermo4U hun tweede doelpunt te maken in de tweede helft en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Martijn herstelde al weer snel het verschil naar vijf punten en gooide de wedstrijd hiermee in het slot. Niet veel later was werd het ineens angstig stil in de Vreeloohal toen Nikki, die een top wedstrijd stond te ballen, bij het onderscheppen van de bal neerging en naar haar knie greep. Achteraf lijkt het gelukkig mee te vallen, want ik zag haar na de wedstrijden al weer voorzichtig rondlopen. Zij moest wel het veld verlaten en werd vervangen door Lisa. Zij beleefde een droom invalbeurt, want zij wist ook gelijk met haar eerste schot de 19-13 binnen te schieten. De gasten geloofden het intussen wel, want een gat van zeven zouden zij nooit meer gedicht krijgen. VALTO 2 heeft het verdedigend in de tweede helft uitstekend gedaan door de gasten slechts drie maal te laten scoren. De eindstand kwam uiteindelijk op 21-14 dankzij doelpunten van Ruben en Martijn. Een mooie opsteker weer voor volgende week, als we de eerste return wedstrijd gaan spelen in Rijswijk tegen Refleks. Hopelijk gaan er dan weer een flink aantal supporters achter VALTO 2 aan om hen te steunen bij deze belangrijke wedstrijd. Al om 13:30 uur start deze wedstrijd in sporthal “de Schilp” in Rijswijk.

 

Dan was het de beurt aan ons vlaggenschip, wat vandaag naar mijn gevoel voor de overwinning kon gaan. Sporting Trigon kennen we van de veldcompetitie van seizoen ’17-’18 toen VALTO zich op eigen kracht wist te handhaven in hun debuutjaar in de overgangsklasse. Sporting Trigon degradeerde toen naar de 1e klasse en heeft vorig seizoen mede dankzij Gerald van Dijk ( wie kent hem niet) zich in de zaal wel kunnen handhaven in de overgangsklasse. Dat seizoen wist VALTO ook de thuiswedstrijd te winnen, dus zou het vandaag ook kunnen. Zaak was dan wel dat het keurkorps van Erik scherp aan de wedstrijd moest beginnen en zelf de aanval zoeken. Zoals wel vaker dit seizoen was het Zané die de score opende, maar in de volgende aanval viel gelijk de 1-1 door de korf. Het werd intussen duidelijk dat het er voor beide ploegen veel aan gelegen was om deze wedstrijd over de streep te trekken. Beide ploegen gingen er vol in en gaven de doelpunten niet cadeau. Dankzij de doelpunten van Bart en Maaike stond er na drie minuten een 3-1 voorsprong voor VALTO op het bord, maar lang zou dit niet duren. De Leidenaren hebben een scherpschutter binnen de gelederen die al snel weer de aansluiting gerealiseerd had. Laurens herstelde het verschil, maar wederom wist Trigon de aansluiting te behouden. Dit zou zo blijven totdat de gasten halverwege de eerste helft bij 5-5 weer op gelijke hoogte kwamen. VALTO hield echter het initiatief en nam weer een voorsprong door driemaal te scoren en uit te lopen naar 8-5. De gasten wisten echter niet van opgeven en wisten via de scherpschutter en het eerste dames doelpunt weer de aansluiting te krijgen bij 8-7, wat Thom weer met een afstandsschot wist te herstellen. Sporting Trigon perste er echter nog een eindsprintje uit in de slotfase naar de rust en wist iets meer dan een minuut voor tijd weer op gelijke hoogte te komen bij 9-9. Thom leek ons met een minimale voorsprong naar de kleedkamer te laten gaan, maar daar werd door de gasten een flinke streep door gezet. Zij zette de stand halverwege op 10-11 en gingen dus, dankzij een treffer vier seconden voor tijd, met een minimale voorsprong de kleedkamer in. Een domper voor VALTO wat de hele eerste helft op voorsprong had gestaan.

Nog geen man overboord, maar wel een wake-up call voor ons vlaggenschip dat zij geen moment mochten verslappen. Dat VALTO op scherp stond bleek ook direct bij aanvang van het tweede bedrijf, want de openingsbal van de Leidenaren werd doorzien en de bal was weer voor ons. Zané zette ons weer op gelijke hoogte en met de doelpunten van Bart en Thom was de voorsprong weer daar. Het wilde echter in deze fase even niet lukken bij VALTO om de korf te vinden. Ruim zeven minuten zou VALTO verstoken blijven van doelpunten en in deze tijd wist Sporting Trigon de achterstand ongedaan te maken en een 13-15 voorsprong te nemen. Deze voorsprong gingen de gasten met hand en tand verdedigen, maar gingen daarin over de scheef. Mees werd door zijn invliegende tegenstander getorpedeerd en mocht de enige strafworp van vanavond nemen, nadat er door Trigon een time-out was aangevraagd. Mees maakte het allemaal niets uit en verzilverde zijn buitenkansje gewoon en niet veel later zorgde Nikki (H) dat we weer op gelijke hoogte kwamen bij 15-15. Het in grote getale aanwezige publiek had zich de hele wedstrijd aardig geroerd, maar ging nu pas echt achter de ploeg staan. De support was nu meer dan ooit nodig om de wedstrijd in de laatste vijf minuten over de streep te trekken. Laurens was via een invalbeurt van Thijs van plaats gewisseld met Thom en werd gezocht om in de zorgvuldig opgezette aanvallen de ballen binnen te schieten. Met Bart onder de paal kon hij meerdere keren herhalen en uiteindelijk wist hij met twee doelpunten op rij ons weer een 17-15 voorsprong te bezorgen. Maar ja, dan hebben zij helaas nog steeds die scherpschutter in het veld lopen en hij zorgde weer voor de aansluiting. Onder luide aanmoedigingen ging VALTO weer op zoek naar het volgende doelpunt die Mees uiteindelijk ook binnenschoot. Met nog twee minuten op de klok moest VALTO nu echt de zaak goed neerzetten en deze wedstrijd niet meer uit handen geven. Wederom wist Sporting Trigon de aansluiting te vinden en was het weer billen knijpen op de tribune. Met een blik op de klok werd er nu aangevallen, waarin de schotklok mocht wegtikken en op het laatst pas een weloverwogen schot werd genomen. Dit wisten we meerdere keren te doen, totdat Laurens de wedstrijd 35 seconde voor tijd in het slot gooide door er 19-17 van te maken. De gasten gingen in hun laatste aanval wel heel snel voor het schot en zij hadden het geluk dat deze ook binnen viel, maar VALTO zou in de resterende 24 seconden de laatste aanval te spelen krijgen. Deze werd uitgespeeld met de nodige balverplaatsingen en een laatste schot, waarna de prima leidende scheidsrechter De Jong een eind aan de wedstrijd maakte. Een verdiende overwinning van ons vlaggenschip wat we vandaag weer hebben zien strijden voor de overwinning, zoals we ze kennen. Dankzij de andere uitslagen heeft VALTO 1 nu een gaatje van drie punten met HKV, wat vandaag, zoals ik verwachtte, met dubbele cijfers is verslagen op bezoek bij GKV/Enomics. Ook VEO kreeg een flink pak slaag in Middelburg van Swift, wat de volgende tegenstander is voor ons vlaggenschip. De wedstrijd in sporthal “de Sprong” in Middelburg begint om 20:20 uur. Het is voor VALTO 1 te hopen dat er nog wat support achter hen aan reist om hen te steunen in deze wedstrijd. Thuis was het één helft een wedstrijd, waarna de Zeeuwse formatie in het tweede deel helemaal los ging. Zij hebben de leiding in de poule al niet meer in handen door de verloren wedstrijden tegen Sporting Trigon en KVS/Maritiem en zullen alles uit de kast halen om zich deze wedstrijd niet te laten verrassen.

Wellicht tot volgende week, Arno van Leeuwen.

 

Valto gaat naar de korfballeague finale in Ahoy Rotterdam!

Op 4 april is het weer zo ver, Valto gaat naar de korfballeague finale! Na jaren richting Amsterdam afgereisd te moeten hebben mogen we nu weer terug naar Topsport tempel Ahoy Rotterdam!

Om te inventariseren met hoeveel mensen we nu daadwerkelijk gaan zijn we een actie gestart. Je kunt je opgeven via https://ckv-valto.nl/evenementen/korfbalfinale-in-ahoy/ en bij genoeg aanmeldingen gaan we ook nog met een bus! Hoe leuk is dat?!

Zorg dus dat je je snel aanmeld, aangeeft hoeveel kaartjes je wilt en of je met de bus mee wilt en wij regelen de rest!

Mark Tissink (Fortuna/Delta Logistiek 2) nieuwe hoofdtrainer CKV Valto

Het bestuur van korfbalvereniging Valto is verheugd te kunnen melden dat zij in Mark Tissink de nieuwe hoofdtrainer/coach voor de Valto selectie heeft gevonden. 

 De 35-jarige Tissink is in het dagelijks leven als verenigingsadviseur werkzaam bij het KNKV en daarmee speelt korfbal een prominente rol in zijn leven. Hij startte zijn carrière als trainer/coach bij KOAG en staat momenteel aan het roer bij Fortuna/Delta Logistiek 2, uitkomend in de reserve Korfbal League en nog in de race voor de titel. Als speler is hij ook bij deze twee clubs actief geweest.  

 In zijn nieuwe rol bij de club uit De Lier zal hij primair verantwoordelijk zijn voor het eerste team, waarbij hij samen met de trainer/coach van Valto 2 zal zorgen voor eenheid binnen de selectie. Beide teams kunnen, door behoud en een kampioenschap, volgend seizoen zowel in de zaal als op het veld in de overgangsklasse uitkomen. In lijn met de ambities van de club kan er vervolgens weer aan een nieuwe stap worden gewerkt. 

 Mark Tissink over zijn nieuwe uitdaging: Ik heb erg veel zin om bij deze ambitieuze club aan de slag te gaan. De gesprekken met TC, bestuur en de spelersgroep waren erg positief en bevestigden mijn goede gevoel over Valto. De ervaringen die ik bij Fortuna heb opgedaan hoop ik bij Valto in te kunnen brengen om zo met elkaar een nieuwe stap te maken in de ontwikkeling van de spelers. 

 Met Mark Tissink hebben we wederom iemand in huis gehaald die veel ervaring meebrengt uit de top van het korfbal. De gesprekken waren bijzonder prettig, inhoudelijk goed en er is absoluut een klik. We hopen hiermee een mooi, nieuw korfbalhoofdstuk voor Valto te kunnen starten., aldus bestuurslid Technische Zaken Jan Jaap Elenbaas 

 Na het vinden van een nieuwe hoofdtrainer, is het voor Valto zaak om ook de positie van trainer/coach van Valto 2 snel in te vullen. Iemand die met zijn of haar kwaliteiten de ambities van de club en daarmee dus ook het tweede team verder kan waarmaken. 

 CKV Valto is een ambitieuze korfbalvereniging uit De Lier met meer dan 400 leden. Valto 1 komt zowel op het veld als in de zaal uit in de overgangsklasse. Dit is mede mogelijk door de brede selectie waar zij uit kan putten en de jeugd die een goede jeugdopleiding ontvangt.  

VALTO 1 kan geen vuist maken tegen KVS/Maritiem 1

Na het verloren punt van vorige week in eigen huis tegen HKV door een matige tweede helft van ons vlaggenschip, was het de vraag of Erik zijn team weer op de rails gekregen had voor deze wedstrijd. KVS 1 zijn we twee seizoenen terug tegen gekomen in de veld overgangsklasse en toen wist VALTO drie punten uit de twee wedstrijden te halen. Intussen zijn beide teams op verschillende plaatsen gewijzigd en ook hebben beide teams een andere trainer. Allemaal aspecten dat de behaalde resultaten uit het verleden niets zeggen over hoe we er vandaag voorstaan. Feit is dat KVS aan een prima zaalseizoen bezig is en vorige week nog wist te stunten tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat Swift uit Middelburg. In een ware thriller wisten zij in, de door tegenstanders als lastig bestempelde, “De Blinkerd” de punten in Scheveningen te houden. Zij zitten dus in een positieve flow, waar VALTO juist even in een mindere vorm verkeerd. Na het voorstellen van de spelers waar ook VALTO met een eigen team van de week op liep, werd er een minuut stilte gehouden voor het overlijden van het oudste lid van KVS/Maritiem. Hierna ging de wedstrijd van start in de bomvolle Blinkerd, waar ook een leuk aantal Lierse supporters op de tribunes zat. Bij VALTO ontbrak Bart vandaag omdat hij vorige week in de pittige duels een rug blessure heeft opgelopen, waar hij hopelijk niet te lang last van zal hebben. Zané kreeg als tegenstander haar oude maatje van vorig seizoen tegenover zich, waar zij vorig seizoen nog samen ten strijde trokken. Naomi wist Zané een slechte avond te bezorgen, maar ook zijzelf kwam niet tot scoren. Die onderlinge strijd eindigde dus in 0-0, maar dat zou niet voor de teams op gaan. De score werd geopend door Laurens, na een eerste vruchteloze aanval van KVS. Hierna bleef het een tijdje aan Lierse zijde vruchteloos, terwijl KVS direct de gelijkmaker scoorde en weg liep naar een 5-1 voorsprong. VALTO speelde erg rommelig wat resulteerde in één schots aanvallen en plaats fouten. Maaike scoorde het tweede Lierse doelpunt, maar het wilde maar niet gaan lopen bij ons vlaggenschip. De aanvallen bleven rommelig en met niet goed verzorgde rebound werd er vaak op de verkeerde momenten geschoten. De thuisploeg haalde echter een ongekend hoog percentage en wist in het eerste kwartier eigenlijk de wedstrijd al te beslissen. Met een 6-0 run van KVS stond er na vijftien minuten een 11-2 tussenstand op het bord en was het eigenlijk al beslist. Alleen als VALTO de boel op de rails zou krijgen was er een mogelijkheid om het tij te keren. Laurens en Romee wisten uiteindelijk weer wat terug te doen, maar de KVS trein denderden onverminderd voort. Bij de rust was het verschil al opgelopen naar 17-5 en was het voor het Lierse publiek afwachten waar dit zou eindigen.

Bart was in de rust toch gaan warm lopen om zich klaar te maken voor een invalbeurt, om, ondanks zijn rugklachten, een poging te doen de rebound van KVS te verstoren. KVS kwam echter scherp uit de kleedkamer en wist bij het hervatten van de wedstrijd met vier snelle doelpunten op rij de wedstrijd in het slot te gooien. Het had dan ook geen zin meer om een half fitte Bart in te zetten dus kleedde hij zich maar weer aan en nam weer plaats op de bank. De tweede helft werd dus eigenlijk een formaliteit. VALTO zou in het tweede deel wel meer tot scoren komen, maar spannend werd het niet meer. KVS bouwde langzaam maar zeker de voorsprong uit, terwijl VALTO nog hier en daar een doelpuntje mee pakte. Het prima leidende arbitrale duo Klijn en Rijkaart van Cappellen verloste bij de stand 33-17 VALTO uit hun lijden en maakte een eind aan de wedstrijd die nooit een wedstrijd was. Dankzij de andere uitslagen in de poule houdt VALTO enigszins de aansluiting bij Vriendenschaar wat vandaag ook verloor van Sporting Trigon, wat het als promovendus, na het wegsturen van hun trainer, verrassend goed doet in de zaal. Zij zijn de tegenstander van volgende week in De Lier voor VALTO 1. Het is te hopen dat alle spelers dan weer fit zijn, om de strijd aan te gaan met deze ploeg. Zaterdag spelen de beide koplopers, KVS/Maritiem en GKV/Enomics, tegen concurrenten van VALTO, waardoor VALTO zichzelf een grote dienst zou bewijzen door volgende week een overwinning te pakken op de Leidse ploeg. Hiervoor zal er wel een goed strijdplan gemaakt moeten worden, want als we naar eerdere uitslagen kijken zien we dat Sporting Trigon ook van Swift weet te winnen. Zij hebben acht punten vergaard en alleen GKV/Enomics en KVS/Maritiem als hun meerdere moeten herkennen tot nu toe. Aan VALTO dus de taak om met een goed plan deze tegenstander op de knieën te dwingen.

Publiek is hierbij natuurlijk meer dan nodig. Ik hoop dan ook op een grote opkomst om onze selectie teams naar de broodnodige overwinningen te schreeuwen. Uw steun hebben zij nu meer dan ooit nodig.

Graag tot volgende week dus iedereen, Arno van Leeuwen.

Leon Klop stopt als trainer/coach Valto 2

Aan het einde van dit seizoen vertrekt Leon Klop bij CKV Valto. Daarmee komt er na twee seizoenen een einde aan de samenwerking, waarin hij als trainer/coach verantwoordelijk was voor het tweede team. Klop kiest er voor een jaartje rust te nemen en na te denken over het vervolg van zijn carrière als coach.

Het tweede team van het Lierse Valto is onder leiding van Klop op het veld gepromoveerd van de Reserve Eerste klasse naar de Reserve Overgangsklasse en doet het daar prima met een vierde plaats en twee punten achter de nummer twee. In de zaal strijdt het team nog om de bovenste plaatsen met één punt achterstand op de koploper.

Na jarenlang als speler actief te zijn geweest en de laatste twee jaren als trainer/coach, is het nu tijd voor andere zaken op zaterdag. Meer aandacht voor privé en nadenken over wat ik in de toekomst wil gaan doen.“, aldus Leon Klop.

Bestuurslid Technische Zaken Jan Jaap Elenbaas: “Als beginnend trainer/coach, maar met veel ervaring als speler, heeft Leon het prima gedaan. Met één kampioenschap en mogelijk een tweede in de maak, kunnen we tevreden terugkijken op de afgelopen periode. We wensen Leon alle goed en bedanken hem voor zijn inzet.“.Met het vertrek van Klop is Valto op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor het tweede team, die met zijn of haar kwaliteiten de ambities van de club verder kan waarmaken.

CKV Valto is een ambitieuze korfbalvereniging uit De Lier met meer dan 400 leden. Valto 1 komt zowel op het veld als in de zaal uit in de overgangsklasse. Dit is mede mogelijk door de brede selectie waar zij uit kan putten en de jeugd die een goede jeugdopleiding ontvangt.

VALTO 1 verliest een punt aan HKV/Ons Eibernest 1

Na een lange onderbreking ging dit weekend het vervolg van de competitie weer van start. VALTO speelde vorige week nog oefenwedstrijden tegen Pernix 1&2, waar we toen toch wel een beetje een zwalkend vlaggenschip hebben aanschouwd. Vandaag ging het weer om de knikkers, dus was het gewenst dat er scherp aan de wedstrijd begonnen werd.

VALTO 2 speelden in het “voorprogramma” tegen HKV/Ons Eibernest 2, wat in de voorgaande wedstrijden nog geen punt had weten te behalen. VALTO 2 wil graag bovenin mee doen om de prijzen en zou dus alles in het werk stellen om te zorgen dat na deze speelronden HKV nog steeds op nul zou staan. Onder leiding van scheidsrechter Van den Beukel begonnen we aan de wedstrijd. Hoewel de eerste aanvallen wat rommelig verliepen, wist VALTO toch na ruim vijf minuten een 3-0 voorsprong te nemen door treffers van Thijs en Pieter. Hierna was het lang wachten op het  volgende Lierse doelpunt, maar gelukkig schoot de Haagse tegenstander ook niet erg scherp. Zij wisten in deze doelpuntloze periode van VALTO van ruim tien minuten wel de aansluiting te krijgen met de 3-2 tussenstand halverwege de eerste helft. Het was Ron die de ban doorbrak, maar de Eibers wisten weer snel de aansluiting te herstellen. De laatste tien minuten tot de rust was VALTO echter weer beter bij de les en wist met vijf doelpunten op rij van Pieter, Lisanne (2x) en Martijn (2x) de ruststand op 9-3 te zetten.

VALTO kwam erg scherp uit de kleedkamer, waardoor de wedstrijd eigenlijk binnen tien minuten wel gespeeld was. Door de vijf doelpunten van Ron (2x), Thijs, Nikki en Pieter stond er een 14-3 tussenstand op het bord en liet de tegenstander hun koppies al hangen. Pas ruim tien minuten na de thee wisten de Eibers hun vierde doelpunt van de wedstrijd te scoren. VALTO 2 had echter geen kind aan de reserves van HKV en wist met weer vier doelpunten op rij de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Met nog iets meer dan tien minuten op de klok liet VALTO 2 de touwtjes een beetje vieren en zouden de gasten nog vier maal tot scoren komen. Thijs en Ron wisten echter ook beiden nog tweemaal de korf te vinden, dus kleiner werd het verschil niet. Het eindsignaal klonk bij 22-8, waarmee, zonder zelf groots te spelen, de volgende overwinning aan de zegekar gebonden kan worden. Uit Hardinxveld/Giessendam kwam een verrassende uitslag die wel gunstig is voor VALTO 2. Daar ging VEO 2 onderuit tegen Vriendenschaar 2, waardoor VALTO 2 nu naast VEO 2, met één puntje achterstand, op de tweede plaats staat achter Reflex 2.  Volgende week is er weer een kraker voor ons tweede in Kamerik. Zij treffen daar in SDO/ Blij werkt 2 een oude bekende van vorig zaalseizoen, waar toen nog van werd verloren. Een mooie kans om revanche te nemen met hopelijk veel Lierse supporters op de tribune.

Voor VALTO 1 stond vanavond een ware degradatie kraker op het programma tegen het vlaggenschip van HKV. Bij winst kon een gaatje geslagen worden naar de degradatie plaats, maar bij verlies zouden de Eibers over VALTO heengaan in de poule. Onder leiding van het arbitrale duo Laban en Roeleven, die vanavond geen sterke wedstrijd floten, ging de wedstrijd van start. De openingstreffer lag al binnen een minuut door de korf, waarmee Zané onze eerste voorsprong op het bord zette. Niet veel later was daar echter ook de gelijkmaker en werd er van vak gewisseld. Nu was het Thom die vanaf de strafworpstip ons op voorsprong zette, maar weer wisten de gasten de gelijkmaker te scoren. Het was in deze eerste vijf minuten al wel duidelijk dat VALTO het vanavond niet cadeau zou krijgen. VALTO werd wel héél strak verdedigd, met constant tegenstanders die op de handen tikten en bij het voor verdedigen hun tegenstander regelmatig omhelsden, zodat het onmogelijk was een bal te spelen of aan te nemen. Toch wist VALTO via de doelpunten van Mees en Zané een gaatje van twee te slaan, maar VALTO verzuimde om verdedigend ook veel druk te geven. Met deze ruimte wisten de gasten wel raad, waardoor het niet veel later weer gelijk was bij 4-4. Halverwege de eerste helft wist VALTO het veld overwicht dan wel uit de drukken in doelpunten. Met twee treffers van Mees en het doelpunt van Bart was daar het eerste gaatje van drie verschil bij 7-4, maar VALTO zou dit niet weten vast te houden. Met nog iets minder dan tien minuten tot de rust was daar weer de gelijkmaker bij 8-8 en begon de wedstrijd weer opnieuw. VALTO zou echter aan de goede kant van de scoren blijven en wist gelijk weer een marge van twee te maken door de treffers van Zané en Mees. De gasten bleven echter nog even aan het elastiek hangen en scoorden tot de 12-11 steeds mee. Toen zorgden Romee, Mees en Nikki (H) voor een 15-11 tussenstand en leek VALTO twee minuten voor de rust een gaatje te slaan. VALTO bleef tot de rust de bovenliggende partij en wist met de doelpunten van Thom en Zané de ruststand op 17-12 te zetten. Een prima wedstrijd tot zo ver van ons vlaggenschip, al was men op de tribune wel kritisch. De verdediging moest beter als men de wedstrijd ook daadwerkelijk over de streep wilde trekken. Er werden te veel kansen weggegeven waarbij de gasten op twee benen konden aanleggen. De 17 gemaakte doelpunten waren prima, maar de 12 tegen hadden er minder moeten zijn.

Dat de gasten zich nog niet gewonnen gaven werd in de eerste minuut na de thee pijnlijk duidelijk. Zij kwamen scherp uit de kleedkamer en wisten binnen een minuut tweemaal te scoren. Bart en Mees zorgden in het vervolg dat het verschil steeds hersteld werd naar vier, maar de Eibers deden er een schepje bovenop om de aanvallen van VALTO verder te ontregelen. Ook aanvallend schuwden zij het nodige duw en trekwerk niet, waarin het arbitrale duo nog steeds geen overtredingen zag. Ook de vliegende rebound van de Haagse heer, waarbij zich bovenop de VALTO dames stortte, werd niet bestraft. Deze acties zouden dit seizoen volgens de KNKV juist bestraft moeten worden, daar dit te veel gevaar voor ander spelers oplevert. Nadat we Nikki uitgegraven hadden mocht HKV wonderwel gewoon het spel hervatten en kreeg notabene van de scheidsrechter nog een onterechte nieuwe schotklok toe.  Deze arbitrale dwalingen kregen hun uitwerking op ons vlaggenschip, wat zich meer en meer met de arbitrage ging bezig houden en in plaats van eerst voor de bal te gaan. Voor de Eibers was dit koren op de molen, want aan alles was te zien dat VALTO het hoofd verloor en geen goede aanvallen meer neer zette. Dit resulteerde er in dat de gasten na achttien minuten in de tweede helft het gat weer gedicht hadden bij 21-21. VALTO was intussen zelf hun grootste tegenstander geworden en daar profiteerden de gasten optimaal van. Bij 21-22 kwamen zij voor het eerst op voorsprong en hield het VALTO publiek hun adem in. Waar was de rust in de ploeg gebleven, die men in het eerste bedrijf wel behield. Iedereen vroeg zich af waarom ons vlaggenschip zich zo de kaas van het brood liet eten. Maaike zette ons met nog vijf minuten te gaan weer op gelijke hoogte door er 22-22 van te maken. De Eibers hadden echter bloed geroken en gooiden nu alle remmen los om te proberen hun eerste overwinning binnen te harken. Binnen een minuut wisten zij tweemaal de korf te vinden en leek de wedstrijd VALTO door de vingers te glippen. Thom wist zich echter vrij te spelen van zijn tegenstander en maakte weer snel de aansluitingstreffer. Een aantal aanvallen later, waarin ons bij een doorbraak van Maaike een 100 % strafworp door de neus geboord werd, gingen de gasten wel erg in de fout om ons van het scoren af te houden en kregen we zowaar wel een strafworp mee. Thom hield gelukkig zijn hoofd erbij en deed wat er van hem verwacht werd en de gelijkmaker te maken. Nog minder dan twee minuten om de wedstrijd terug te kantelen voor VALTO, maar het omgekeerde gebeurde. Bij de volgende Eiber aanval kreeg wederom een Haagse heer te veel ruimte en kon op twee beentje de zijn ploeg weer op voorsprong zetten. VALTO moest dus opnieuw in de achtervolging, waarbij de HKV verdediging alle registers open trok om de bal te onderscheppen. Niets werd bestraft, maar gelukkig wist Mees onder deze hoge druk toch nog een bal door de korf te prikken en de eindstand op 25-25 te zetten. Na een prima eerste helft heeft VALTO zich in het tweede deel de kaas van het brood laten eten en vooral tegen zichzelf gekorfbald. Vandaar de titel van het verloren punt, want na zeventien treffers in het eerste bedrijf ga je niet uit van zo’n resultaat. Hoewel het arbitrale duo niet bepaald in ons voordeel was, zul je toch hiermee moeten handelen en zorgen dat je de ballen er zelf in gooit. Gelukkig deed KV Vriendenschaar wat ik van heb verwachtte door VEO te verslaan. Hierdoor blijven we nog op de veilige zesde plaats staan, maar helaas is het verschil nog steeds slechts één puntje met plaats zeven. VALTO zal dus in de komende wedstrijden voor een stunt moeten gaan, want het programma liegt er de komende weken niet om. Volgende week wacht koploper KVS, wat vandaag wist te winnen van Swift (M), in de lastige sporthal “de Blinkerd” in Scheveningen. In de week daarna volgt nog de, verrassende, nummer twee Sporting Trigon, waarna de returns beginnen in Zeeland tegen Swift. Te hopen is dat de tweede helft van vandaag een incident is en dat de ploeg er lering uit trekt om in de volgende wedstrijden te laten zien waartoe zij werkelijk in staat zijn. Ik hoop dan ook dat het publiek de ploeg niet laat zakken en hen blijft steunen bij de komende wedstrijden.

We zien elkaar, Arno van Leeuwen.

Gezocht: drie 15-jarige gezonde kinderen voor een onderzoek

Het Juliana Kinderziekenhuis is op zoek naar 15-jarige gezonde kinderen voor een onderzoek. Dit onderzoek draait om het gebruik van wearables en andere kleine apparaten bij patiënten thuis. Als deze goed kunnen meten hoe ziek kinderen zijn, hoeven patiënten in de toekomst misschien minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Voordat we deze apparaatjes kunnen inzetten bij patiënten, moeten we eerst weten wat ‘normaal’ is bij gezonde kinderen. Daar hebben we jou voor nodig! Inmiddels hebben zo’n 150 gezonde kinderen meegedaan aan het onderzoek, maar we zijn nog hard op zoek naar een aantal kinderen van 15 jaar oud.

Gezonde deelnemers gebruiken drie weken lang 5 verschillende apparaatjes thuis (smartwatch, bloeddrukmeter, longfunctiemeter, thermometer, weegschaal). Dit kost ongeveer 10 minuten per dag. De apparaatjes worden thuis gebracht op een geschikt moment en worden daar ook weer opgehaald. Als dank voor deelname krijgen alle kinderen die meedoen een cadeaubon ter waarde van 40 euro.

Interesse? Neem dan contact op met de arts-onderzoeker Matthijs Kruizinga (mkruizinga@chdr.nl / 070-2108120).

Deze vraag is binnengekomen via Nellie van Eik, moeder van Lotte en Manon van Geest. Vanuit het bestuur hebben we plaatsing hiervan goed bevonden.

VALTO 1&2 spelen oefenwedstrijden tegen Pernix 1&2

De knallen van het vuurwerk klinken nog na in onze oren en de smaak van oliebollen zit nog vers in ons geheugen, maar in de lange competitie pauze is het nu tijd voor een oefenwedstrijd. Langs de lijn hebben de nodige mensen elkaar nog even al het goede voor het nieuwe jaar toegewenst en, voor wie ik gemist heb wil ik via deze weg iedereen een goed en gezond 2020 toewensen. De winterstop zit er weer op voor de VALTO selectie en na één training speelden zij vanavond dus tegen Pernix uit Leiden, wat met zowel het 1e  als 2e  in de overgangsklasse uitkomt. Na vier wedstrijden staan zij daar op de tweede plaats en doen dus nog volop mee voor de prijzen. VALTO 1 vindt zich na vier wedstrijd op een zesde plaats terug en VALTO 2 moet nog vol aan de bak in de reserve eerste klasse om boven VEO 2 en Refleks 2 te eindigen en de champagne te ontkurken. Vanavond ging het dus niet om de knikkers, maar was het zaak om het wedstrijdritme weer op te pakken. VALTO 2 speelde vandaag ook met schotklok, zodat er vlotte aanvallen gespeeld werden. De eerste vier minuten ging de wedstrijd gelijk op, maar na de 3-3 tussenstand wist VALTO 2 een gaatje te slaan. Door de treffers van Pieter en Martijn stond het 5-3 en zou het verschil in de rest van de eerste helft steeds op één of twee verschil blijven. Hoewel in de begin fase de doelpunten redelijk snel achter elkaar vielen, kwam daar in de loop van de wedstrijd wel verandering. De gang naar de kleedkamers werd gemaakt bij een 9-8 tussenstand.

Na de thee wist Pernix 2 in de eerste aanval de gelijkmaker te scoren, maar VALTO bleef dankzij Martijn aan de goede kant van de score. Nadat wederom de gelijkmaker door de korf was gevallen was het Ruben die ons weer op voorsprong zette. Het was echter uitstel van executie want even later was het voor Pernix erop en erover. Na de gelijkmaker wisten de gasten een gaatje te slaan naar 11-13, maar aan de hand van Ron wisten we weer op gelijke hoogte te komen. Pernix zou nog een paar keer tegen stribbelen, maar dankzij de doelpunten van Ruben, de fade away van Ron en wederom Ruben bleven we in het spoor. Bij een 17-17 tussenstand en nog minder dan vijf minuten op de klok kon de wedstrijd nog alle kanten op. Martijn en Ruben zorgden weer voor een voorsprong voor VALTO, maar de gasten hadden nog voldoende tijd en gingen ook zij dus nog even voor een eindsprintje. Dit leverden hen echter nog geen doelpunten op en toen Ron vijftig seconden voor het einde de 20-17  binnenschoot, was de wedstrijd wel gespeeld. Het slot akkoord was voor Pernix wat in hun laatste aanval nog hun 18e doelpunt maakte, maar de overwinning was voor VALTO.

VALTO 1 en Pernix 1 kennen elkaar van de veldcompetitie waar VALTO op 12 oktober met 14-21 door Pernix werd verslagen.  Het eerste kwart was vandaag echter voor VALTO wat uit de startblokken schoot. Het openingsdoelpunt van Zané werd nog van repliek gediend, maar na de 1-1 wist VALTO een gaatje te slaan naar 4-1 door de doelpunten van Bart, Thom en Laurens. In deze fase kon Pernix alleen wat terug doen dankzij de meegekregen strafworpen en een vrije bal. Na de 7-4 tussenstand kreeg Pernix de aansluiting door VALTO in de schoot geworpen door onnodige overtredingen in de verdediging. De twee strafworpen waren wel aan Pernix besteed en de aansluiting was daar. Zané zou ons nog één keer een marge van twee bezorgen, maar na het eerste kwartier stond het dan toch weer gelijk bij 8-8. Laurens zou VALTO voor de laatste keer op voorsprong zetten, waarna de gasten met hun vijfde strafworp, al dan niet terecht, weer op gelijke hoogte wisten te komen en ook gelijk een kleine voorsprong namen. Daar was zowaar de eerste strafworp voor VALTO en deze wist Thom ook te verzilveren, maar Pernix had de smaak nu te pakken. Zané, die vandaag weer lekker op dreef was, zou ons nog een keer op gelijke hoogte brengen, maar daarna werd door de gasten het eerste gaatje van twee gemaakt. Het verschil liep niet veel later op tot 11-14, maar de ruststand werd door Zané op het bord gezet en konden de coaches hun teams gaan toespreken bij een 12-14 tussenstand.

Na de rust wist Pernix binnen tien seconden al weer te scoren, maar dankzij Romee en Zané werd het gaatje weer gedicht. De gasten wisten echter de voorsprong te behouden en vergrootte de marge even later weer naar twee. Dit werd langzaam maar zeker uitgebouwd naar vier bij 14-18  voordat Zané, met alweer haar zesde, weer wat terug deed voor VALTO. VALTO wist in deze fase geen goede aanvallen neer te zetten in deze  wedstrijd. Er werd veel onnodig balverlies geleden door plaats fouten en er waren veel één schots aanvallen.  Hier maakte de gasten, hoewel zij ook niet groots speelden, dankbaar gebruik van en liepen langzaam weg naar een 17-24 tussenstand. Zij zouden in de laatste tien minuten gas terug nemen, waardoor VALTO nog wat van de achterstand kon afknabbelen. Met nog tien minuten op de klok ging VALTO weer betere aanvallen spelen en wist met de doelpunten van Bart (2x), Thom en Laurens het verschil terug te brengen tot 21-25, maar ook Pernix wist weer de korf te vinden. Met minder dan vier minuten op de klok leek het een verloren race voor VALTO, maar de ploeg wist er nog een kleine tussenspint uit te persen en met drie treffer op rij terug te komen tot 24-26. Dit bleek de wake up call voor Pernix, want ook zij gingen nu nog even serieus spelen in de laatste twee minuten. Met goed opgezette aanvallen wisten zij weer het verschil te maken en de eindstand op 24-28 te zetten. We mogen van geluk spreken dat het vandaag een oefenwedstijd was, want goed was het niet wat we te zien kregen van het vlaggenschip. Volgende week zal er uit een heel ander vaatje getapt moeten worden, wil het vlaggenschip voor een overwinning kunnen strijden. Er wacht VALTO 1 nu al een heel belangrijke wedstrijd in de strijd voor behoud in de overgangsklasse tegen HKV/Ons Eibernest 1, wat nu de rode lantaarndrager is met nog maar 1 punt. Aan Erik de schone taak om de ploeg volgende week op de rails te hebben en hen naar de overwinning te leiden om zo een flinke stap in de goede richting te zetten. Ook de steun van het publiek mag hierbij natuurlijk niet ontbreken, want het kampioenschap hebben we vorig seizoen met z’n allen binnen gehaald, dus laten we ook nu met z’n allen gaan voor lijfsbehoud van het keurkorps.

Graag tot volgende week dus iedereen bij de wedstrijden van VALTO 1&2 tegen HKV/Ons Eigernest 1&2.

Arno van Leeuwen.