Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 26 oktober om 20:00 uur, via Teams. Ook ouders van leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.

Door de coronamaatregelen zullen we de ALV dit jaar op een alternatieve manier moeten doen. We hebben er voor gekozen om dit van Teams te doen. Hiermee kan ieder lid dit dat wil inbellen en meekijken en luisteren. Je kunt daartoe het Valto account gebruiken dat je hebt of dat je kunt krijgen, als je dat nog niet hebt. We kunnen dat vooraf aanmaken. Opgeven voor de ALV is daarom dan ook een must, dat kun je hier doen: https://ckv-valto.nl/alv/. We organiseren ook een testmoment, zodat mocht je hier nog niet eerder mee gewerkt hebben, we je kunnen helpen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2019
 3. Terugblik seizoen 2019-2020
 4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
 5. Vaststellen jaarrekening 2019-2020
 6. Vaststellen begroting 2020-2021
 7. Plannen en mededelingen bestuur
 8. Jubilarissen*
 9. Bestuurswisselingen
  1. Aftredend en herkiesbaar als secretaris: Fiona Rijsdijk
 10. Rondvraag
  Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering dienen tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij  de secretaris te worden ingediend. De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 19 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd (penningmeester@ckv-valto.nl).

Deelnemers aan de ALV moeten lid zijn of een ouder zijn van een lid en dienen zich aan te melden via https://ckv-valto.nl/alv/.

Namens het bestuur,
Fiona Rijsdijk
secretaris@ckv-valto.nl

*De uitreiking van het ere-kleinood wordt doorgeschoven naar een ander moment, daar dit veel leuker is om fysiek te doen.