In de voorjaarsvergadering geven we als bestuur een update aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het lopende jaar. We kijken een beetje terug en ook vooruit. Wat rest ons nog dit jaar en wat zijn de plannen voor volgend jaar. Belangrijke ontwikkelingen worden besproken en besluiten worden toegelicht.

De koffie staat om 19:15 uur klaar, vanaf 19:30 uur starten we de vergadering.

Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.