In de voorjaarsvergadering geven we als bestuur een update aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het lopende jaar. We kijken een beetje terug en ook vooruit. Wat rest ons nog dit jaar en wat zijn de plannen voor volgend jaar. Belangrijke ontwikkelingen worden besproken en besluiten worden toegelicht.

Daarnaast zetten we de leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van Valto in het zonnetje en kondigen we zo nodig bestuurswisselingen aan voor het komende jaar.

Dit is één van de twee momenten in een jaar waarop je formeel invloed kan uitoefenen op het beleid en de richting van de club. Zorg dat je niet langs de zijlaan staat, of op de wal blijft staan. Doe mee, beslis mee. Zorg dat jouw club ook echt jouw vereniging is.

Naast leden zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen.

De koffie staat om 19:15 uur klaar, vanaf 19:30 uur starten we de vergadering.

Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.