Verschillende Lierse sportverenigingen hebben in samenwerking met stichting AED Westland een openbaar toegankelijke AED geplaatst op sportpark De Zweth in De Lier. Korfbalvereniging CKV Valto, handbalvereniging ODIS en tennisvereniging ’t Loo hopen op deze manier de bruikbaarheid van de AED te verhogen.

Voorheen beschikte korfbalvereniging Valto over een AED. Deze hing echter in de kantine en zou in geval van nood niet altijd beschikbaar kunnen zijn. In samenwerking met stichting AED Westland is daarom besloten om de AED op een plek te hangen die voor iedereen toegankelijk is. Zo profiteren niet alleen sporters, maar ook buren.

Jan Jaap Elenbaas, voorzitter Valto, zegt hierover: “Door deze samenwerking zijn de sportclubs en bewoners van de buurt voorzien van een AED, ook als de sportaccomodaties dicht zijn. Dat geeft een geruststellend gevoel voor ons, maar ook voor onze leden en buren.”

Binnen het Liers Sport Overleg (LSO) organiseren de verenigingen hiernaast ook jaarlijkse reanimatiecursussen. Leden van de sportverenigingen kunnen een certificaat behalen en kunnen de AED ook daadwerkelijk gebruiken wanneer dat nodig is.

De nieuwe AED hangt aan de kantine van korfbalvereniging Valto, naast het toegangspad naar tennisvereniging ’t Loo. In geval van nood is de AED voor iedereen beschikbaar.

Personen op de foto (v.l.n.r.): Erwin Beek (voorzitter ’T Loo), Rob Varekamp (voorzitter ODIS), Jan Jaap Elenbaas (voorzitter Valto), Patricia Middendorp (Stichting AED Westland).

Foto door Mieke van Leeuwen.