Corona updates

Hieronder staat een overzicht van alle gebeurtenissen, adviezen en maatregelen die wij (Valto), de bond (KNKV) of de overheid/RIVM nemen.

Laten we zorgen dat Valto een veilige en gezonde omgeving is en blijft en elkaar hier bewust van maken. De verantwoordelijkheid ligt bij onze coaches en trainers om dit duidelijk te maken aan hun team, aan ouders om hun kinderen hierover te informeren maar ook aan elk Valto lid om elkaar aan te spreken mocht dit vergeten worden.

Zie voor meer informatie over het onderwerp de website van het RIVM, de website van het NOC-NSF of de website van het KNKV.

Daar gaan we dan weer, mét publiek!

Zoals jullie in het bericht op de KNKV-website kunnen lezen, gaat zaterdag de competitie voor de breedtesport weer verder, voor de senioren zijn dit Valto 7 en 8. Voor deze […]

Nieuwe maatregelen vanaf 15 januari 2022

Waar we hadden geregeld op buitensporten, werden we verrast door het weer kunnen binnensporten. voor iedereen. Zonder uitzonderingen. Dus we gaan weer starten met het reguliere trainingsschema en op zaterdag […]

Geen wedstrijden en trainingen tot 14 januari 2022

Twee persfonferenties in één week. We hadden na de eerste al het idee om de trainingen definitief niet door te laten gaan deze week, maar na de tweede kan ook […]

Wedstrijden en trainingen tot 19 december 2021

Na het Tweede Kamer debat van afgelopen woensdag zijn de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen op sportgebied bekend. Voor de competitie betekent dit voor Valto het volgende tot 19 december […]

Na 17.00 uur geen amateursport meer … wat nu?

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag is er geen amateursport meer mogelijk na 17.00 uur. Dit zou zijn voor een periode van 3 weken. Dat houdt in, ook […]

Coronadiensten zaterdag 27 november 2021

Vanaf  zaterdag 6 november, is bij binnensporten een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist voor mensen van 18 jaar en ouder. Zowel voor trainingen als wedstrijden. Waar dit eerst voor spelers en publiek […]

Coronamaatregelen bij Valto vanaf 13 november – 18:00 uur

Nadat we eind vorige week de nieuwe maatregelen en de impact daarvan binnen de vereniging hebben gecommuniceerd, brengt de persconferentie van afgelopen vrijdag weer een aantal wijzigingen met zich mee. […]

Coronamaatregelen bij Valto vanaf 6 november

Vanaf vorige week zaterdag 6 november, is bij binnensporten een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist voor mensen van 18 jaar en ouder. Dit geldt zowel voor spelers als publiek. En zowel voor trainingen als […]

Kantine open vanaf 16 oktober

Vanuit de Rijksoverheid zijn per 25 september wijzigingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Eén van die maatregelen is het loslaten van de 1,5e meter regel. Met het loslaten van de 1,5e […]

Kantine open onder voorbehoud – Corona maatregelen per 09 oktober

Vanuit de Rijksoverheid zijn per 25 september wijzigingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Eén van die maatregelen is het loslaten van de 1,5e meter regel. Met het loslaten van de 1,5e […]

Corona maatregelen per zaterdag 25 september

Vanuit de Rijksoverheid zijn per 25 september wijzigingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Eén van die maatregelen is het loslaten van de 1,5 meter regel. Met het loslaten van de 1,5 […]

Publiek is welkom!

Hoewel nog niet iedereen is gestart met de voorbereiding staan de eerste oefenwedstrijden alweer voor de deur. Zo spelen de selectie, de A1, A2, B1 en C1 zaterdag aanstaande hun wedstrijden. Vanaf 10.00 uur is dus ook het publiek van harte welkom, net als bij de laatste wedstrijd van eind vorig seizoen.

Corona-update #28

Toch wel weer fijn nieuws. Nadat alle restricties bij het trainen en spelen waren vervallen, mag er nu ook weer publiek op het terrein komen. Jammer dat het zo laat is, maar grijp die kans en kom nog even bij de laatste wedstrijd kijken aankomende zaterdag.

Corona-update #27

Geen nieuws is niet altijd goed nieuws. Hoewel er werd gespeculeerd over versoepelingen, worden die uitgesteld en wordt er nu per week bekeken wat we wel of niet mogen doen. Dat maakt het lastig voor ons om echt vooruit te kijken.

Corona-update #26

Bij de persconferentie van deze week was er eigenlijk maar één echt nieuwtje, dat is dat de avondklok een uurtje opschuift. Dat heeft voor ons een voordeel, omdat de trainingstijden daarmee iets opgerekt kunnen worden en er dus meer ruimte op de velden ontstaat

Corona-update #25

Een nieuwe persconferentie en daarbij een aanpassing van de maatregelen. De avondklok blijft dan wel gehandhaafd (zeker tot 15 maart), maar voor sommigen is het heel fijn dat er tot 27 jaar weer in teamverband gesport mag worden. Dit betekent voor bijvoorbeeld voor de selectie, maar ook Valto 3 en 4 en andere senioren uit verschillende teams dat er weer ‘volle bak’ gegaan mag worden.

Corona-update #24

De avondklok is een feit, maar heeft geen directe gevolgen voor ons. De avondtraining van Valto 5 tot en met 10 kan door blijven gaan.

Sneeuw verwacht: trainingen D/E/F gaan door, voor A/B/C is er een alternatief

De verwachte sneeuwval zorgt vooral vanmiddag voor de nodige hinder om de trainingen door te laten gaan voor de A, B en C-teams. Daarom wordt er voor die teams een alternatief ingezet. Voor de D, E em F-teams gaan de trainingen wel door vanmorgen, gewoon op het veld.

Corona-update #23

Afgelopen dinsdag 12 januari was er een nieuwe persconferentie. Niet al te veel nieuws, omdat het meeste al was uitgelekt, maar wel bijzonder vervelend dat we nog 3 weken langer doorgaan in de huidige vorm.

Corona-update #22

Na de nieuwe maatregelen die in december waren afgekondigd hebben we weinig meer gedaan. De zaal ging dicht, de clinics werden afgelast en met de Kerstvakantie zouden we sowieso rust hebben.

Corona-update #21

Gisteren zijn er door minister president Rutte nieuwe maatregelen afgekondigd. Een van deze maatregelen is dat de sporthallen dicht gaan. Voor Valto betekent dit dat er deze week niet getraind kan worden. In de kerstvakantie zou er al niet getraind worden.

Corona-update #20

Vooruitlopend op de maatregelen die vanavond hoogstwaarschijnlijk afgekondigd gaan worden en de hoog blijvende besmettingscijfers in onze regio, heeft het bestuur besloten om de trainingen voor vanavond af te lassen.

Corona-update #19

Na de persconferentie van dinsdag 17 november zijn de maatregelen weer iets versoepeld. We gaan terug naar de situatie van 13 oktober, dus heel veel veranderd er niet voor ons. De groepen van twee personen, gaan weer naar groepen van vier personen bij de senioren. Alles op anderhalve meter. En niet wisselen van groepje tussendoor. Voor de jeugd blijft alles zoals het was.

Corona-update #18

Na de persconferentie van dinsdag 3 november wordt duidelijk dat we nog meer ons best moeten doen om het coronavirus er onder te krijgen. Goed blijven opletten dus en ook voor ons weer een extra maatregel, namelijk van groepen van vier personen, naar groepen van twee personen bij de senioren. Alles op anderhalve meter. En niet wisselen van groepje tussendoor. Voor de jeugd blijft alles hetzelfde.

Corona-update #17

Hoewel niemand weet wanneer we weer meer of juist minder kunnen doen, heeft het KNKV een routekaart gemaakt.

Corona-update #16

Normaal gesproken zouden we na de herfstvakantie de zaal in gaan. Helaas zal 2020 niet als ‘normaal’ jaar de boeken in gaan en dat geldt ook voor de start van het zaalseizoen.

Corona-update #15

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die dinsdag 13 oktober zijn aangekondigd, vervallen alle wedstrijden de komende tijd. Er wordt geen competitie gespeeld en we weten niet hoe lang dat gaat duren. Daarnaast mag de jeugd doorgaan met trainen, zoals zij gewend is en mogen senioren sporten in groepen van maximaal vier personen met anderhalve meter afstand.

Corona-update #14

We wachten met spanning de nieuwe persconferentie af, maar in de vorige van maandagavond 28 september heeft de regering enkele nieuwe maatregelen aangekondigd, de maatregelen zijn hier (website Rijksoverheid) te vinden. Dit heeft zowel effect op onze persoonlijke levens als op ons verenigingsleven bij Valto en helaas ontkomen we er dan ook niet aan om enkele zaken aan te scherpen of aan te passen.

Corona-update #13

In de persconferentie van maandagavond 28 september heeft de regering enkele nieuwe maatregelen aangekondigd, de maatregelen zijn hier (website Rijksoverheid) te vinden. Dit heeft zowel effect op onze persoonlijke levens als […]

#12 – 27 augustus 2020 – Korfballen in de competitie bij CKV Valto

Vanaf aankomende weekend beginnen de eerste oefenwedstrijden weer en het weekend daarop start de korfbalcompetitie. Om zowel het oefenweekend als de komende competitieweekenden in goede banen te leiden heeft CKV Valto een Corona protocol opgesteld voor haar eigen leden en bezoekers. Deze protocollen zijn hieronder te vinden evenals het douche / omkleed schema waarmee onze kleedkamers beschikbaar zijn.

#11 – 11 mei 2020 – Korfballen bij Valto in de Corona crisis – vanaf 11 mei voor iedereen

Na de persconferentie van 6 mei door het kabinet, hebben sportverenigingen de mogelijkheid gekregen om naast de jeugd, ook de senioren weer de mogelijkheid te geven om te sporten. Naar aanleiding heeft Valto een schema opgesteld, waarin de verschillende teams zijn ingedeeld.

#10 – 27 april 2020 – korfballen bij Valto in Corona tijd mogelijk vanaf 29 april

Na onderzoek van de protocollen verstuurd door het KNKV en de Gemeente Westland hebben we een aantal oplossingen bedacht. We hebben informatie opgesteld over hoe en wanneer we weer gaan korfballen en waar rekening mee gehouden dient te worden. Zorg dat je deze informatie goed doorneemt en mocht je nog vragen hebben stel deze dan eerst aan jouw trainer/coach. Zij weten waar ze deze vragen kwijt kunnen. Toch nog andere vragen? Het bestuur staat paraat om zoveel mogelijk te beantwoorden, zij zijn bereikbaar op bestuur@ckv-valto.nl.

#09 – 21 april 2020 – regering versoepelt regelgeving rondom georganiseerd sporten

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond heeft het bestuur besloten om kort te reageren op de gedeelde maatregelen.

We bereiden ons als vereniging voor, het bestuur samen met meerdere commissies, om sporten bij en met Valto leden weer mogelijk te maken. Hiervoor zijn we afhankelijk van verdere maatregelen van het kabinet, de Gemeente Westland en het KNKV.

Er is bepaald dat sporten in teamverband voor kinderen tot 12 jaar zonder restricties weer plaats kan vinden. Voor kinderen van 12 tot 18 is het mogelijk om in groepsverband met restricties te kunnen sporten. Deze versoepeling is vanaf 28 april mogelijk. Bij de groep 12 tot 18 jarigen is het van belang dat sporters én begeleiding ten alle tijden de benodigde afstand bewaren. Voor de groep van jongere sporters geldt dit voor de sporters en hun begeleiding, niet voor de sporters onderling.

Morgen zal het KNKV met verdere informatie komen hoe er korfbal plaats zou kunnen vinden. We wachten deze informatie af om onze plannen te publiceren en verder te communiceren over waar, wanneer en hoe we Valto weer gedeeltelijk open kunnen stellen. Tot die tijd is het gehele sportpark inclusief Villa Valto gesloten.

#08 – 7 april 2020 – KNKV beslist over afhandeling veld- en zaalcompetities

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie

Beschouwd als niet gespeeld. De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie

Stand is eindstand.  In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking. Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames (allen: senioren) nog open. Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden – in welke vorm dan ook – open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk, nadat het kabinet helderheid heeft gegeven, over de consequenties.

Wedstrijdkorfbal

Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie. Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen en tot een betere competitive balance. Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met de verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie.

Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en Bondsraad hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario’s van zowel het huidige voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse. De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst daarvan zal het bestuur zo snel mogelijk kenbaar maken.

#07 – 23 maart 2020 – Deuren sluiten tot 1 juni

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen: Oproep: sluit deuren tot 1 juni. Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

#06 -17 maart 2020 – Ook koningsspelen last evenement af op 17 april

De organisatie van de koningsspelen heeft gisteren bekend gemaakt dat ook zij de evenementen niet door laten gaan. Hiermee vervalt de Adfysio Giga Kangoeroedag op 17 april aanstaande en kijken we samen met de scholen of het evenement verplaatst kan worden. Hierover later meer informatie.

#05 – 16 maart 2020 – KNKV last al het wedstrijdkorfbal af, breedtekorfbal wordt als niet gespeeld beschouwd

Het KNKV heeft vanavond gemeld dat  De Korfbal League finale en de Dames Topkorfbal finale beide zijn afgelast, het is onduidelijk wat er verder gebeurd met de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd en de Dames Topklasse. Alle wedstrijden in het wedstrijdkorfbal zijn geannuleerd en er wordt later meer bekend hoe de afwikkeling verloopt van de zaalcompetitie waaronder dus de rangschikking en promotie- en degradatieregeling. De breedtekorfbal competities worden als niet gespeeld beschouwd, dit heeft verder geen invloed op komende seizoenen.

Tot en met minimaal 16 april zijn alle competitierondes van de buitencompetitie geschrapt, de eerste competitieronde staat nu gepland op 18 april.

#04 –15 maart 2020 – Aanpassing beleid vanuit Valto: tot en met 6 april alle evenementen geannuleerd of uitgesteld

Op basis van het sluiten van alle sport- en eetgelegenheden en het sluiten van alle scholen in Nederland tot en met 6 april heeft het bestuur van Valto besloten om alle door Valto georganiseerde evenementen te annuleren of uit te stellen tot en met 6 april. Dit betekent dat er geen trainingen, oefenwedstrijden of competitiewedstrijden gespeeld zullen worden en dat de kantine van Valto dicht zal blijven. Lees hier hoe we omgaan binnen Valto met het Coronavirus.

#03 –12 maart 2020 – Valto besluit tot het annuleren van alle activiteiten tot 1 april

In navolging van advies vanuit het RIVM, het NOC-NSF en het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond heeft het bestuur van CKV Valto besloten per direct te stoppen met alle korfbal- en sociale activiteiten vanuit CKV Valto tot minimaal 1 april. Zie het gehele persbericht op de website.

#02 -11 maart 2020 – Komend weekend geen competitie voor Brabantse teams

Naar aanleiding van de persconferentie van de Brabantse Veiligheidsregio’s op 10 maart over het coronavirus, en het bijbehorende advies: “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.” heeft het KNKV besloten alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging af te gelasten tot en met zondag 15 maart. Lees het hele bericht op de website van het KNKV.

#01 – 10 maart 2020 – Bericht aan leden n.a.v. persconferentie Minister President

Het RIVM heeft gisteren (9 maart), in samenspraak met onze Minister-President, een nieuw advies naar buiten gebracht. Het advies luidt: stop met het schudden van handen. Dat advies volgen wij dus op, ook al zijn er tot op heden geen berichten ontvangen dat leden van Valto of mensen daaromheen symptomen hebben of daadwerkelijk besmet zijn met het Corona virus. Lees hier het hele bericht.